Guliganerna

Guliganerna

Kallelse till Guliganernas årsmöte 2011

Guliganerna kallar till årsmöte för 2011. Tid och plats som gäller är onsdagen den 23 februari kl. 18.00, Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskortet för 2010. Motioner skall vara styrelsen tillhanda skriftligt senast den 9/2. Har du en motion eller andra tankar rörande årsmötet och föreningens verksamhet, tveka inte att höra av dig med dessa. […]