Guliganerna

Guliganerna

Valberedningens förslag till årsmötet 2024

Valberedningen som valdes på årsmötet 2023 har bestått av Camilla Andersson, Anders Eliasson och sammankallande Simon Ring. Under ett par månaders tid har vi arbetat med att följa upp det gångna årets arbete i styrelsen. Vi har intervjuat samtliga styrelsemedlemmar för att få ett grepp om hur arbetet har fortlöpt samt få reda på vilka […]