Guliganerna

Guliganerna

Supporterkonventet – Bildandet av SFSU

Inför årets säsong var två representanter för Elfsborgs supportrar uppe i Stockholm för att återigen göra ett försök att bilda en nationell supporterunion. En union som är meningen att stå för supportrarnas röst vid diskussioner med bl.a. SEF och SvFF.

[more]

Inför årets säsong var två representanter för Elfsborgs supportrar uppe i Stockholm för att återigen göra ett försök att bilda en nationell supporterunion. En union som är meningen att stå för supportrarnas röst vid diskussioner med bl.a. SEF och SvFF.

Supporterkonventet genomfördes den 17-18 mars var till största del var bekostat av Fryshuset genom Fotbollsalliansen och var uppdelat på två dagar. Den första var det en heldag med intressanta föreläsningar i olika aktuella ämnen belägna på Fryshuset där vi för dagen hade en våning för oss själva. Bland annat höll Mats Jonsson (fd. ordf i Järnkaminerna och nu anställd inom fotbollsalliansen) en presentation om det nya regelverket som gäller inom svensk fotboll i år (Länk till powerpointen med utdrag ur detta regelverk finns längst ner). Andra föreläsningar behandlade varför tidigare försök till unioner misslyckats och klubbkänsla. Sammantaget så var föreläsningarna både intressanta och lärorika och förhoppningsvis ska de kunna hjälpa till i det framtida supporterarbetet även kring IF Elfsborg.

På konventet var supportrar från nästan samtliga Allsvenska klubbar och ungefär hälften av Superettanklubbarna närvarande trots en sen inbjudan. För detta kan vi tacka olika personer som med personligt engagemang tog tag och hörde av sig till diverse supporterorganisationer direkt för att säkerställa att de fått inbjudan. I vilket fall så tyder den starka uppslutningen trots att inbjudan gick ut sent på att nästan samtliga lag som har aktiva supportrar har ett problem med dialog och förståelse för dem. Kanske inte alltid från klubben men i alla fall från högre instanser där beslut som har med supportrar att göra aldrig först kollas av med supportrar ens som bollplank utan att de istället utesluts helt från debatten.

Dag två så var det då dags för själva mötet för att bilda en nationell supporterunion. Mötet ägde rum i en konferenslokal på Scandic hotells Kungens kurva. Dagen började med att två representanter för Norsk Supporter Allianse (NSA) talade om hur de hade gått tillväga när de startade upp och hur de arbetar inom sin allians.

Efter det var det dags för själva mötet och där valdes först Mats Jonsson, Fotbollsalliansen till mötesordf. och Per Solér till mötessekreterare. Efter det så gick mötet vidare till att bestämma röstlängd och dagordning.

Arbetet sattes sedan igång genom att de deltagande delade upp sig på två olika arbetsgrupper varav den ena skulle arbeta med ett förslag till utformningen av organisationens värdegrund och den andra med ett förslag till utformningen av organisationsformen. Ansvariga för de respektive grupperna var Anders Almgren resp. Victor Capell.

Värdegrunderna är byggda på att SFSU skall vara en inkluderande förening och röstades igenom enhällig av mötet. De ser ut likt följande:

• SFSU är en riksorganisation för Sveriges fotbollssupportrar och syftar till att vara dessas röst i debatten om den svenska fotbollens utveckling.
• SFSU verkar för en expressiv och mångfaldig läktarkultur, baserad på en ömsesidig respekt för alla parter i debatten.
• SFSU strävar efter att svensk fotboll ska omges av ett regelverk som kan upplevas som legitimt av alla den berör.
• SFSU vill verka för att den demokratiska traditionen inom svensk fotboll bevaras.
• SFSU ska vara en aktiv part i denna utveckling.

Organisationsformen som på mötet också röstades igenom enhälligt ser ut likt följande:

• Organisationsform: Sammanslutningen skall drivas i ickevinstdrivande syfte i ideell form.
• Varje klubb erhåller en(1) röst. För rösträtt krävs att den klubb man representerar har SEF-status, d.v.s. att klubben spelar i Allsvenskan eller Superettan. Det är status för den kommande säsongen som är avgörande. Den klubb som förlorat sin SEF-status när möte hålls kommer inte att förlora sin rösträtt för innevarande år. Om klubben inte går upp efter ett år i lägre division kommer rösträtten att försvinna till nästkommande årsmöte.
• Medlem kan alla supporterföreningar som är att anse som en erkänd organisation bli. Dock gäller fortfarande att varje klubb endast har en rösträtt på årsmöte.
• Alla supporterorganisationer får dock under årsmötet både närvara och yttra sig över frågor som behandlas och/eller diskuteras.
• Val av styrelse: Valbar till styrelsen är den om har rösträtt på årsmöte. Styrelsens tillsättning skall endast baseras utifrån vederbörandes kompetens. Ingen regional eller geografisk hänsyn skall tagas. Styrelsen föreslås bestå av 1 ordförande + 4 ordinarie ledamöter + 4 suppleanter.
• Ordförande i styrelsen, som av årsmötet väljs på samma sätt som övriga styrelseledamöter, bör ej vara aktiv i någon supporterförening.
• Valberedning: Består av fyra personer som representerar fyra olika regioner. Region Norr, Region Syd, Region Väst och Region Öst. 1 person av dessa skall utses till sammankallande.
• Årsmötet föreslås hållas efter Allsvenskans slut men före Svenska fotbollsförbundet.

Efter att värdegrunden och organisationsformen röstats igenom så tillsattes posterna i valberedningen och därefter interimsstyrelsen. Andreas Toll blev vald till ordförande och mötet beslutade även att utöka antalet suppleanter till fem. Resterande platser i styrelsen samt valberedning går att finna i mötesprotokollet som är länkat längst ner.

De arbetsuppgifter som interimsstyrelsen av mötet fick i uppgift att arbeta med och till den 31 augusti utforma ett utkast till förslag till är:

• Stadgar
• Finansieringsplan
• Förslag till arbetssätt för styrelsen
• Förslag till arbetssätt för regionala enheter
• Kriterier för lydelsen ”erkänd organisation”
• Förslag till evaluerings- och anslutningsprocess

Föreningens första årsmöte bestämdes skall äga rum i november månad efter Allvenskans avslutning.

Vi som var uppe och representerade Elfsborg på mötet ser det som lyckat och hoppas verkligen att organisationen i framtiden kan fylla ett viktigt syfte som den röst som supportrar tidigare inte haft i debatten. Vi kommer att på ett aktivt sätt arbeta för SFSU och för de frågor unionen kommer att behandla. Vi som var uppe på mötet ser hoten mot den supporterkultur som vi har men vi hoppas att SFSU blir ett av redskapen med vilka vi kan styra kulturens utveckling på ett mer aktivt sätt istället för att bli helt åsidosatta i debatten och allt som oftast bara kolla på när lagar och regler som ska gälla oss blir tagna ovanför våra huvuden utan att ens använt våra kunskaper inom området ens som bollplank. Framtiden efter mötet ser i vilket fall som helst lite ljusare ut då mötet bevisat att vi kan samarbeta om vi vill och att problemen som finns i många fall är lika och gäller oss alla.

Vi som representerade Elfsborg på mötet var.
Andreas Tranlöv och Linus Ternander Guliganernas styrelse.

Länk till hela mötesprotokollet innehållandes deltagarlistor samt mötesröstlängd finns här.

Länk till Presentation av Fotbollens Regelverk finns här.

Länk till Andreas Tolls första intervju som ordförande i SFSU här.

/Andreas Tranlöv, Guliganernas styrelse

Vid frågor hör av Er till info@guliganerna.se.

Det uppskattas ifall texten länkas och läggs upp på även andra ställen än för maximal spridning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela