Guliganerna

Guliganerna

Bevara 51 %-spärren

Guliganernas styrelse har tagit del av två stycken motioner som har lämnats in till IF Elfsborgs årsmöte, som hålls den 10 mars kl. 18.00 på Grand Hotel, av Linus Ternander och Andreas Tranlöv som båda är medlemmar i såväl Guliganerna som IF Elfsborg. Läs motionerna här!

[more]

Guliganernas styrelse har tagit del av två stycken motioner som har lämnats in till IF Elfsborgs årsmöte, som hålls den 10 mars kl. 18.00 på Grand Hotel, av Linus Ternander och Andreas Tranlöv som båda är medlemmar i såväl Guliganerna som IF Elfsborg. {nl}

{nl}Guliganernas styrelse har valt att ställa sig bakom och publicera motionerna här på hemsida. Den första motionen som vi kommer att publicera handlar om den sk. 51 %-spärren.{nl}


{nl}Motion angående inställning till ”förenings Idrotts AB (11 kap. 3 a § RF:s stadgar)”{nl}

{nl}Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet (SIF) lämnat in en gemensam motion till Riksidrottsförbundet (RF), med diarienumret ”RF 120708-02”, där det föreslås att ”specialidrottsförbund (SF) ges rätt att – förutom att i sina stadgar reglera huruvida IdrottsAB får förekomma inom SF:s verksamhet – föreskriva omfattningen av upplåtande förenings aktieinnehav respektive rösträtt på bolagsstämma”. Det här betyder i klarspråk att man vill att RF ska släppa på den så kallade 51 % -spärren och därmed möjliggöra för idrottsföreningarna att sälja ut en majoritet av sitt eventuella IdrottsAB. Skulle föreningarna tillåtas att sälja ut en majoritet av sitt IdrottsAB så skulle det betyda att föreningarnas medlemmar genom årsmötet inte längre är den högsta beslutande instansen.{nl}

{nl}SvFF och SIF motiverar sitt förslag med illusionen om att svensk idrotts konkurrenskraft gentemot andra nationsförbund skulle stärkas om en utförsäljning av föreningarnas IdrottsAB skulle göras möjlig. Svenska Fotbollsförbundet går i den här frågan tvärt emot den Europeiska fotbollsunionens, the Union of European Football Associations (UEFA), (se ”Vision Europe”, 2005) och EU:s hållning (se ”Indenpendet European Sport Review” (IESR), José Luis Arnuat, 2006) som båda markant vill öka antalet medlemsstyrda klubbar för att skapa en sund och ekonomiskt hållbar europeisk fotboll. {nl}

{nl}Till exempel så står det bland annat i ”Vision Europe” som UEFA tagit fram att ”I en idealisk värld är alla klubbar styrda och drivna av sina medlemmar utefter demokratiska principer”{nl}

{nl}”VISION EUROPE, 2005{nl}3.1.4 Off-field issues and key stakeholders {nl}
In an ideal world there would be…{nl}
• All clubs controlled and run by their members – e.g. supporters – according to democratic principles. “
{nl}

{nl}I IESR, som EU tagit fram, så kan man bland annat läsa ”Samtidigt som riksidrottsförbunden beaktar utvecklingen i idrottsvärlden bör de spela huvudrollen inom en organisation som säkerställer den idrottsliga sammanhållningen och ett demokratiskt deltagande.”{nl}

{nl}Genom att föreningarna får möjlighet att sälja ut en majoritet av sina eventuella IdrottsAB:n så kan betydelsen av det demokratiska deltagandet minska avsevärt.{nl}

{nl}Under 1990-talet gick många av de spanska fotbollsföreningarna dåligt ekonomiskt. Klubbarna fick då möjlighet att bolagisera sin verksamhet och skaffa privata ägare för att genom det förbättra sin ekonomi. Nu cirka 15 år senare har det visat sig att de klubbar som gick ifrån att vara medlemsägda till att vara privatägda har gått ännu sämre ekonomiskt än tidigare. De fåtal klubbar som valde att fortsätta att vara medlemsägda, till exempel F.C. Barcelona och Real Madrid C.F., har idag inte bara en bättre ekonomi än de övriga klubbarna utan man har även i många fall dragit ifrån på det sportsliga planet.{nl}

{nl}Ett bra exempel på att en fotbollsnation inte behöver vara helt beroende av externa ägare är den tyska fotbollsligan, Bundesliga. I Tyskland har man en liknande struktur som i Sverige där föreningen måste äga en majoritet av elitverksamheten. Det har visat sig att fotbollsföreningarna i tyska Bundesliga över lag har den mest sunda ekonomin av samtliga klubbar i Europa samtidigt som så väl ligan som föreningarna konkurrerar på den absolut högsta sportliga nivån. Det här är att jämföra med den engelska Premier League där många klubbar har stora ekonomiska problem och inte alls fungerar på ett ekonomiskt hälsosamt vis.{nl}

{nl}Därför föreslår undertecknade motionärer årsmötet att besluta att:{nl}

{nl}– IF Elfsborg i ett första skede skall verka för att 11 kap. 3 a § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar skall behållas i sin nuvarande form där upplåtande av aktieinnehav och rösträtt för ett IdrottsAB regleras. IF Elfsborg ska även verka för att Svenska Fotbollsförbundet och vårt distriksförbund, Västergötlands Fotbollsförbund, ska verka i samma riktning. I händelse av att den aktuella paragrafen i RF:s stadgar ändå ändras så skall IF Elfsborg göra allt för att inte samma sak sker med Svenska Fotbollsförbundets stadgar.{nl}


{nl}Kommentar: Vi har valt att ställa oss bakom motionen av bland annat den anledningen att vi tycker att det är viktigt att bevara dagens föreningsdemokratiska struktur som engagerar flertalet människor i vårat samhälle. Vi tycker även det är viktigt att påpeka att det inte heller finns några klara bevis för att en utförsäljning av klubbarna skulle gynna föreningens ekonomi på ett positivt sätt.{nl}

{nl}Den andra motionen handlar om ståplatsregleringen som innebär att det från och med 2014 enbart får upplåtas 20 % av arenans kapacitet som ståplatser. Den kommer vi att publicera här på hemsidan på måndag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela