Guliganerna

Guliganerna

Rapport ifrån SFSU: s årsmöte i Borås 2010

Här kommer en rapport från SFSU:s årsmöte som hölls i Borås 27/11.

[more]

Mötet inleddes med ett lika intressant som matnyttigt framträdande av Mikkel Kjelstrup ifrån Norsk Supporterallians (NSA) där han berättade om deras verksamhet. NSA har cirka 40 000 medlemmar och är en paraplyorganisation för Norska fotbollssupporterklubbar. I Norge ser deras fotbollsförbund numera NSA som en ”resurs, istället för en plåga”, berättade Kjelstrup. Han förklarade att de fick intäkter till sin förening genom att själva sätta priser och sälja biljetter till landslagets matcher. Inkomsterna går till att anordna workshops, föreläsningar och seminarium i supporterrelaterade frågor. Kjelstrup betonade även vikten av att stärka det nordiska samarbetet inom Football Supporters Europe (FSE) så att vi där kan framträda med enad röst och i framtiden ta fram en egen kandidat till FSE: s styrelse för de nordiska organisationerna.

Efter Kjelstrups framförande drog Eric Sjölin igång verksamhetsberättelsen för året. Han konstaterade att mycket av året ägnats till att lägga grunderna för SFSU: s verksamhet och få tillstånd ett fungerande styrelsearbete. Detta har i mångt lyckats och nu prioriteras det att få medlemmarna att känna sig närmre styrelsen. SFSU: s förhoppning är att det internetbaserade medlemsforumet ska få en sådan effekt. Vidare berättade Victor Capel att SEF har tagit beslut på att kontakten med SFSU ska utvecklas till regelbunden basis. SvFF har inte lämnat ett sådant besked, men faktum är att de flesta beslut som rör de Allsvenska klubbarna fattas av SEF och inte SvFF.

SFSU: s ordförande Victor Capel har suttit i möte med företaget JKL vilka tillsammans med SEF arbetar på Framtidsrapporten vilken ska staka ut den framtida riktningen för svensk elitfotboll. Mycket ser bra ut och publikrelaterade frågor har stort fokus. Bland annat betonar rapporten vikten av att klubbarna har ansvar i att skapa dialog med sina supporterföreningar.

Vidare fortsatte Sjölin med att presentera SFSU: s fokusområden under det gångna kalenderåret vilka varit ”Our game – our time” samt kampanjen ”Här står man”. I samband med detta betonade han vikten av att arbetet sker på två fronter, dels genom SFSU: s regi och dels genom att SFSU: s medlemsföreningar (de anslutna supportergrupperingarna) motionerar på respektive klubbars årsmöten.

Mötet fortsatte med att Karl Lundén som är ansvarig för SFSU internationella kontakter berättade om hans kandidatur till FSE styrelse vilken beklagligt blev nedröstad. Han tog upp tråden angående vikten av ett starkt nordiskt samarbete inom FSE, som Kjelstrup inledningsvis talat om, för att på sikt få in en nordisk ledamot i FSE: s styrelse.

Valberedningen presenterade sina kandidater till SFSU: s styrelse. De prioriterade kontinuitet varpå styrelsen omvaldes på ett år. Dock valdes Patrik Svensson (Kärnan, Helsingborg) in som styrelseledamot istället för Mattias Jansson (Peking Fanz, Norrköping) som istället blir suppleant. Beträffande själva valberedningens interna sammansättning avgår Per Soler på egen begäran och ersätts av Dan Ekberg (Helsingborg).

Slutligen klubbade årsmötet igenom en medlemsavgift. Idag har SFSU ingen ekonomisk verksamhet alls. 2kr/medlem (medlemsantalet i SFSU ansluten supporterförening baseras på fjolårets medlemsantal) beslutades. Idag har SFSU cirkus 9000 medlemmar vilket resulterar i 18 000SEK. Intäkterna ska täcka resekostnader till möten samt en uppdaterad hemsida.

Styrelsen presenterade fokusfråga för 2011 som blir den omdebatterade 51%. SFSU skall ta fram en arbetsgrupp som börjar med bakgrundsarbete, dialog med andra parter och därefter ett aktivt ställningstagande.

Nästa årsmöte ges på förslag antingen i Stockholm eller i Helsingborg.

SFSU vill tacka det trettiotalet medlemmar som var på mötet och ser med stor tillförsikt framemot kommande års verksamhet.

För styrelsen i SFSU,
Hans Fridlund, sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela