Guliganerna

Guliganerna

Protokoll från supporterdialogmötet den 8 september

Protokoll från supporterdialogmöte 2011-09-08

Eric Sjölin hälsar alla välkomna till mötet som hålls i Sven Jonassonrummet på IF Elfsborgs kansli. De drygt 40 mötesdeltagare presenterar sig med namn för att alla skulle veta vem som säger vad. Sjölin berättar samtidigt att det kommer att skrivas ett protokoll på mötet så att alla är medvetna om det.

Mötet bygger till stor del på inskickade frågor som rör IF Elfsborg och andra representanter som är inbjudna till mötet.

Representanter på mötet

Eric Sjölin – IF Elfsborg
Stefan Andreasson – IF Elfsborg
Björn Bördin – IF Elfsborg
Lars Åke Grönbäck – Polisen
Niklas Gustafsson – Polisen
Torbjörn Eidering – Polisen
Roger Gröndahl – Publikvärd
Anders Hultin – Guliganerna

Sjölin börjar med att ge alla en funderare om hur man vill att Elfsborg skall se ut i framtiden och vad man vill uppnå med sitt supporterskap i föreningen. Han vill att folk tänker fritt och sedan kommer med sina visioner för hur IF Elfsborg, arenan eller supporterkulturen kring IFE kan se ut om 10 år.

Johnny Deltin föreslår att visioner kring IF Elfsborg ska ha sin grund i de värdegrunder som föreningen står för. Mötesdeltagarna tycker visionsarbetet låter intressant men att det kan vara svårt att rymmas i formen av supporterdialogmötet. Man skall fundera på det tills nästa möte.

Uppföljningen av händelserna efter MFF – IF Elfsborg, den 28 augusti

Sjölin läser upp två av de inskickade redogörelserna från händelsen i Malmö då det uppstod oroligheter på bortasektionen. Två versioner som skiljer sig en hel del från varandra. Detta för att visa att det kan skilja mycket beroende på vem som återberättar en händelse.

Den aktuella händelsen startades av att en stol gjordes sönder i samband med Malmös ledningsmål. I paus gick därför våra två supporterpoliser upp för att prata med den berörde, som i sin tur inte ville följa med polisen. Efter en diskussion gick polisen med på att prata med killen efter matchen istället för i paus. Detta trots att polisen ansåg sig möta en otrevlig attityd från andra personer runtomkring som lade sig i diskussionen. Anders Hultin tycker polisens kompromiss var väldigt bra och att det är ett sätt som han föredrar om polisen använder sig av när det är möjligt.

Efter matchen gick personen i fråga fram till polisen, som de kommit överens om. Ett flertal supportrar missuppfattar händelsen och går bort mot poliserna, vilket de inte får och stoppas av andra vakter och poliser som kommer till platsen. Det uppstår därmed en hätsk och mycket irriterad situation.

Det fanns kritik mot en av supporterpoliserna som använde pepparspray i den uppkomna situationen. Torbjörn Eidering berättar att det kastades saker, att folk sparkade och spottade mot honom, andra poliser och vakter. Några av dem som gjorde detta fanns med på mötet och han frågar hur de tror det känns att bli kränkt på ett sådant sätt? Eidering poängterade att polisen inte vill använda sig av pepparspray eller våld. Men när det behövs för att skingra en irriterad folkmassa och på så sätt lyckas röja undan ett hot likt det här behöver polisen ibland använda sig av dessa metoder.

Lars Åke Grönbäck förklarar att polisen har ett våldsmonopol, vilket ger polisen rätten men ibland även en skyldighet att använda våld, för att lösa en uppgift. Deras målsättning är givetvis att lösa uppgifterna utan våld. Polisens prioriteringar är: att den offentliga tillställningen skall kunna genomföras dvs. matchen skall kunna spelas, att ordningsstörningar skall minimeras samt att så kallad tredje person inte skall komma till skada.

Fel uppstår ibland och om någon anser att polisen gjort något fel och att man blivit felbehandlad i ett ärende, så kan man få sin sak prövad genom att göra en anmälan.

Grönbäck anser även att varje person måste ta sitt ansvar och inte lägga sig i händelser som inte angår en själv. Den som gör detta och inte lyder polisens uppmaning att till exempel lämna en plats riskerar konsekvenser, exempelvis att bli omhändertagen.

Anton Bolander frågar om det inte hade kunnat fungera trots att det stod ett gäng och lyssnade när polisen pratade med killen. Han menar att folk skulle vara nöjda då och att man därefter skulle få ett större förtroende för polisen.

Ett problem som Grönbäck ofta märker av är att det direkt kommer 10 andra personer och lägger sig i en diskussion när polisen i själva verket enbart önskar att prata med en person. Han ber folk respektera att de vill prata ostört med någon ibland och om man inte gör det riskerar det att växa fram betydligt större incidenter än vad det från början har varit.

Han tillägger att en liten händelse kan göra att man ”fastnar” i ett register och att sådant hänger kvar, något man självklart ska försöka undvika att utsätta sig för.  Samtidigt säger han att det inte kan stå andra personer och lyssna när man utreder ett brott, i detta fall en skadegörelse.

Roger Gröndahl som var på eftermötet berättar att ordningsvakterna i Malmö ville gå in direkt vid stol-situationen (under matchen) och hade de fått göra som de vill skulle troligen reaktionerna ha blivit betydligt värre.

Det är något Björn Bördin håller med om och det var därför han såg till att våra egna supporterpoliser från Borås fick reda ut situationen. Bördin säger samtidigt att Gröndahl och de andra publikvärdarna gör ett stort arbete för Guliganerna. Inte bara ekonomiskt utan även servicemässigt då de har en personkännedom om Elfsborgarna som inte ”vanliga” vakter eller publikvärdar har.

Deltin frågar om det kom fram något konkret på eftermötet och om det i så fall finns något som man kan läsa därifrån. Bördin berättar att man alltid har ett eftermöte och att det där tas upp olika händelser och eventuella problem som uppstått kring arrangemanget. På så sätt hoppas klubbarna kunna lära sig att arrangera ett än bättre evenemang. Vad som kommer fram på mötet är dock inget som utomstående kan få del av.

Niklas Gustafsson poängterar att det var positivt att flera personer försökte lugna ner situationen nere vid bussarna i Malmö då det uppstod irritation. Han önskar att fler försöker lugna ner personer som kan vara för ivriga.

Bolander undrar om det finns någon möjlighet att det är färre synliga vakter, då dessa har en tendens att hetsa upp stämningen. Gustafsson berättar att vid händelsen i Malmö kom det extra vakter med anledning av oroligheterna.

Grönbäck påtalar att alla händelser, både bra och dåliga bygger på ryktet kring IF Elfsborgs supportrar och att vi med största sannolikhet kommer få fler poliser och större bevakning nästa gång vi kommer till t.ex. Malmö.

Eva Fihn var med i Malmö och säger att vi supportrar måste kunna ta viss kritik också och inse att det begåtts fel även från vår sida. Därför måste även supportrarna jobba på att ta reda på vad som hände för att på så sätt minska riskerna för liknande händelser.

Stefan Andreasson var utanför vår sektion i Malmö tillsammans med många av föreningens sponsorer. Han upplevde händelsen som otäck och funderade på hur incidenten skulle drabba IFE som förening och ville att alla såg allvaret i händelsen. Han fortsätter med att berätta att Elfsborg är mycket stolta över sina supportrar. Föreningen tillsammans med sponsorerna värdesätter god stämning och tycker att det var olyckligt att det blev som det gjorde i Malmö. Andreasson säger samtidigt att han känner sig trygg i hur vi hanterat situationen i efterhand och att ett möte likt detta känns väldigt bra för att hitta svar på frågorna så att det inte händer igen.

Eric Sjölin kommer att skriva en rapport från händelsen. Guliganerna kommer att skicka en så kallad utvärdering till Malmö FF. Något Guliganerna skickar till berörd förening efter varje bortamatch.

Nadim Ghazale, som också är polis i Borås, säger att våra supporterpoliser som var med i Malmö förenklar mycket för alla. Detta då man precis som våra publikvärdar har personkännedom om Elfsborgssupportrarna.  Han önskar att fler såg värdet i att ha med egna poliser och att man respekterar dem istället som nu, när de fick utstå mycket obehagligheter.

Andreas Tranlöv tycker att det är självklart att man får betala kostnaden för en stol om man gjort sönder den med vilja, inte minst för att kostnaden annars tillfaller IF Elfsborg. Bördin berättar att IFE försöker identifiera vem som gjort en eventuell skadegörelse och fakturerar sedan den berörda personen. Ny stol samt arbetet för att installera denna kostar 2500kr i Malmö.

Sjölin säger att minsta lilla händelse uppförstoras i media och vi ska inte hjälpa dem att få möjligheten att skriva krigsrubriker kring fotbollen.

Mötesdeltagarna punktade dessutom upp förslag på sätt för att undvika liknande händelser som den i Malmö. Några saker som är bra att tänka på när det börjar hetta till och det finns risk för att det uppstår oroligheter är ”att ha is i magen” som flera utryckte det. Det finns en stor risk att man missuppfattar en händelse när man inte vet fakta och man kan därför dra förhastade slutsatser. Andra saker att tänka på är att låta polisen prata med den det berör och att inte ifrågasätta allt för ifrågasättandets skull.

Tranlöv säger att han fått större förtroende för supporterpoliserna från Borås, efter deras agerande på läkaren i Malmö och han får medhåll från flera andra.

Bortasektioner

Något som IF Elfsborg erbjuder alla bortasupportrar är riktig ståplats. Vilket alla föreningar borde göra, då det är ett stort irritationsmoment med stolar och andra hinder på läktaren.

Stefan Andreasson undrar varför Guliganerna inte legat på Malmö angående att de inte har riktig ståplats till bortasupportrarna. Något som IF Elfsborg ger bortasupportrar i Borås. Tranlöv förklarar att om detta är fallet nämns det särskilt tydligt i utvärderingarna som skickas efter besöken på arenorna runt om i Sverige. Just Malmös supportrar har kämpat väldigt mycket för ståplatser och de har också kommit långt i sitt arbete. Anledningen till stolarna nu finns på plats är deras Europaspel. Samtidigt säger han att det är hemmalagets supportrar som har störst och bäst möjlighet att påverka utförandet på arenorna och att man vet att MFF-Support arbetar hårt med dessa frågor.

Guliganerna prioriterar främst en säker läktare och sedan att man får riktig ståplats. Något som går väldigt bra att kombinera. I matchen mot Syrianska valde stora delar av de tillresta Elfsborgarna att stå utanför arenan istället för att gå in, med anledning av Syrianskas placering av bortasektionen. Istället för en betongläktare med riktig ståplats på långsidan valde Syrianska att placera Elfsborgarna på en provisorisk byggnadsställning på kortsidan. Samtidigt hade ”farligare” supportrar fått stå på den riktiga ståplatsen, något som Syrianska även informerar om på sin hemsida.

Från Guliganernas sida anser man inte att det skall ge fördelar för att ha ett dåligt rykte. Vilket man tycker är fallet när det gäller Syrianska. Bördin förklarar att det med stor sannolikhet hade löst sig om supportrana kommit tidigare till arenan och informerat om sin önskan.

Guliganerna kommer likt alla bortamatcher skicka en utvärdering till arrangerande förening och där tar man upp bland annat toaletter, service, bemötande och vad man tycker om läktaren. En utvärdering som även IFE får ta del av. I framtiden kommer även polisen ges en kopia.

Eva Fihn påtalar att det är ett väldigt stort säkerhetstänk vid insläppet, men att det på en del ställen är mer än bristfälligt efter matcherna. Mot t.ex. Malmö och AIK rör det sig många hemmasupporters runt vårt utsläpp. I Malmö kunde hemmasupportrar stå väldigt nära bortautsläppet och deras närvaro skapade irritation. Polisen förklarade att dessa supportrar inte skall få komma så nära, men att alla vakter och poliser lämnat sina ordinarie positioner på grund av oroligheterna på vår sektion och att det var anledningen till att malmöiterna kunde komma så nära.

Bördin håller med om att det är väldigt varierande om hur det fungerar vid bortasektionerna och att det borde vara som i Borås med stora ytor.  Han säger även att nya arenan i Göteborg till och med saknar parkering för spelarbussen. Bördin menar att det borde finnas en egen sektion för både supportrar och spelarnas buss. Allt för att det ska gå så smidigt och säkert som möjligt. Något som borde vara ett krav när man bygger nya arenor.

Grönbäck tycker dock att det är gränsfall med Borås Arenas bortasektions placering. Vid matchslut passerar stora delar av arenans besökare av naturliga skäl förbi denna sektion. Detta kan orsaka problem även om det är goda utrymmen för bortafansen. Grönbäck kommenterar även Gamla Ullevi och menar att det är mycket svårt att hantera så mycket folk i så trånga utrymmen som det är i Göteborg, där man inte ens kan gå runt arenan.

Deltin tycker att förtroendet mellan supportrar och ordningsmakt kan förbättras. Då är möten likt kvällens bra, eftersom det ofta är kommunikationen som brister.

Det kommer upp en fråga om att det till exempel mot Gefle kanske inte skulle behövas några poliser alls. Gustafsson besvarar detta med att det är först i efterhand som man vet om det varit för få eller för många poliser på plats. Bördin tillägger att all personal kring Elfsborgs arrangemang alltid skall känna sig trygga när de arbetar.

Fihn ger en tankeställare till alla och ber dem att tänka på Guliganernas varumärke och namn då man representerar supporterföreningen när man följer IFE. Största fokus borde ligga i att stödja IF Elfsborg. Tranlöv säger att Guliganernas mål är att vara stora och att ha engagerade supportrar.

Positiv läkarkultur

Tranlöv berättar lite om hur den kommande kampanjen ser ut, en kampanj som är riksomfattande men som varje supporterförening har format utefter sina egna förutsättningar. Han menar att alla måste ta sitt ansvar för att vända den negativa rapporteringen kring svensk fotboll och att det är detta man ska försöka påvisa genom manifestationen.

– Supportrarna måste ta sitt ansvar, det måste bli ett stopp på inkastade föremål.

– Klubbarna måste ta sitt ansvar där man bland annat ska undvika att dra förhastade slutsatser gentemot sin egen publik efter påtryckningar från exempelvis media.

– Media behöver ta sitt ansvar och beskriva den verklighet som råder kring fotbollen.

– Slutligen måste det bli ett slut på hetsjakten på supportrarna som höjer svensk fotbolls varumärke.

SvFF – Fotbollsmördare är en ramsa som många supporterföreningar haft växelsång med på arenor runt om i hela Sverige. Tranlöv menar att ramsan får många att fundera och undra vad supportrarna egentligen menar eller vill. I och med ramsan gör man en större massa uppmärksamma på ett problem och aktiva supportrar får även möjlighet att besvara frågor kring vad det tycker är fel i dagens regelverk.

Övriga frågor och funderingar

Magnus Jansson frågar hur det ser ut inför matcher gällande bland annat säkerhetsmöten. Bördin berättar att det hålls ett inför-möte tre timmar innan match och även ett produktionsmöte 3,5 timma innan matchstart. Vid inför-mötet finns båda lagens säkerhetsansvariga, matchdelegaten, arenabefälet (polis) och räddningstjänsten representerade.

Tranlöv frågar om det finns möjlighet för till exempel Eric Sjölin att närvara på inför-mötet. Något som Bördin inte ser som troligt då känsliga frågor kan diskuteras. Han påtalar däremot att det är viktigt att en kontakt finns med supportrarna och att den kommunikationen fungerar bra.

Bördin uppmanar samtidigt alla att vara vaksamma om vilka som är på läktaren och om någon gör något otillåtet.  I och med regelsituationen i nuläget menar han att vi måste tänka extra mycket på det, då enskilda individer kan ändra resultaten i en match.

En av de inskickade frågorna gäller ett eventuellt guldfirande och hur reglerna ser ut för att springa in på plan då. Bördin förklarar att det är samma regler som vanligt, att det i och med det är förbjudet.

Hultin frågar hur det kommer sig att Elfsborg valt att behandla åskådarna olika vad gäller servering av dryck. Då ståplatspubliken får dryck i pappersmuggar medan sittplats får den i originalflaskan. Bördin förklarar det med riskerna att flaskorna kan kastas in. Hultin menar att Elfsborg självklart får välja hur drycken ska serveras men att samma beslut skall gälla alla besökare. Dessutom, poängterar han, har det inte varit något problem med inkastade föremål i Borås.

En fråga som kommer upp är vart man kan få tag i IF Elfsborgs årsmötesprotokoll. Stefan Andreasson svarar att man ska kontakta Camilla Larsson på kansliet för att få ut dem.

Frågan kring matchvärdar som utför tifo har varit uppe på tidigare möten men återkom. Detta är något som inte uppskattas bland de supportrar som jobbar med att producera tifon. Tifogruppen lever enbart på insamlade pengar från publiken och vill inte bli förväxlade med något som en sponsor gjort.

Emelie Haglund frågar hur det kommer sig att Göteborg och Örebro fått göra reklam med respektive färger på Borås Arena. Hon menar på att det inte ser bra ut. Andreasson berättar att IFE ibland säljer reklamrättigheter till bolag som i sin tur säljer reklamplatserna vidare. Detta sker ofta tätt inpå match vilket leder till att det ibland kommer in sådan reklam.

Haglund berättar sedan att nyförvärvet Stefan Larsson fick en välkomstpresent från Guliganerna efter presskonferensen som hållits tidigare under dagen. Martin Tranlöv passar på att fråga hur många år han skrivit på för då det inte kommit fram tidigare. Andreasson berättade att de fortsätter med sin taktik med långa kontrakt och att detta sträcker sig över fyra år.

När alla fått ställa de frågor som de önskar, avslutar Eric Sjölin mötet genom att be alla som tycker att det varit ett bra möte att räcka upp handen. Att alla tog upp sina händer får ses som ett mycket gott betyg.

Vid pennan
Anders Hultin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela