Guliganerna

Guliganerna

Valberedningens förslag till årsmötet 2013

Valberedningen har under en längre tid arbetat med att få fram nya kandidater till Guliganernas styrelse 2013. Fem mandat går vid årsmötet ut och tre av dem ska fyllas. Under vårt arbete har vi sökt efter förslag via Guliganerna. se och Guliganernas Facebook-sida. Samtidigt har det bollats idéer med flera medlemmar inom Guliganerna för att hitta lämpliga kandidater. Gensvaret bland medlemmarna har varit bra och vi är glada för att intresset av att ställa upp för styrelsearbete har varit så stort vilket lovar gott för föreningens framtida arbete. Till slut har en enig valberedning valt att presentera följande förslag till Guliganeras styrelse 2013.

Nyval för en tid av 2 år:

Ledamot: Tobias Bornefalk
Tobias har varit medlem i Guliganerna sedan 2002. Under åren har han hunnit engagera sig i såväl Guliganernas arbete som medlemstidningen Gula Sidorna och Guligan Tifo Support. Tobias har ett brett kontaktnät och ett stort intresse för utvecklingen av föreningen vad gäller framförallt nya idéer och mervärden.

Ledamot: Malin Nilzon
Malin har varit medlem i Guliganerna sedan 2005 och har ett brinnande intresse för IF Elfsborg, Guliganerna och supporterkulturen där omkring.  Hon kan framförallt bidra med nya idéer och erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag. Malin har sedan tidigare hjälpt till med diverse sysslor runt omkring föreningens uppgifter och är nu sugen på att ta steget in i styrelsen.

Ledamot: Kalle Schedin
Kalle har varit medlem i Guliganerna sedan 2008. Han har ett brinnande intresse för supporterkulturen inom IF Elfsborg, och har under den här perioden producerat flertalet texter till medlemstidningen Gula Sidorna och Elfsborgsläktaren-bladet. I dagsläget är Kalle en av de ansvariga inom Guligan Tifo Support, varifrån han har skaffat sig en hel del erfarenhet.

Omval för en tid av 2 år:

Ordförande: Anders Hultin

Ledamot: Emelie Haglund

Under sina år i styrelsen har både Anders och Emelie varit med och utvecklat Guliganerna avsevärt. Båda två är intresserade av att ställa upp för omval vilket valberedningen ser mycket positivt på, med Guliganernas framtida utveckling i åtanke.

Sedan tidigare sitter även följande personer i styrelsen, var och en med ett år kvar på sin mandatperiod:
Kassör: Jesper Andersson
Ledamot: Kennet Johansson
Ledamot: Josef Borhammar
Ledamot: Glenn Holvik Gustavsson

Väl mött på årsmötet!

Valberedningen bestående av,
Linus Ternander, Olivia Olausson, Fredrik Johansson

2 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela