Guliganerna

Guliganerna

Valberedningens förslag till årsmötet 2014

Valberedningen har efter säsongens slut arbetat med att ta fram nya kandidater till Guliganernas styrelse 2014. Fyra mandat går vid årsmötet ut och utöver dessa ska två fyllnadsval på 1 år vardera genomföras. Under vårt arbete har vi sökt efter förslag via Guliganerna. se och Guliganernas Facebook-sida. Samtidigt har det bollats idéer med medlemmar inom föreningen för att hitta lämpliga kandidater. Vi har fått ett positivt gensvar vilket visar att intresset för att utveckla, och jobba för, föreningen är stort hos medlemmarna. Till slut har en enig valberedning valt att presentera följande förslag till Guliganeras styrelse 2014.

Omval för en tid av 2 år:

Vice ordförande: Kennet Johansson
Kennet har suttit i Guliganernas styrelse sedan 2005. Han har de senaste åren ansvarat för arrangemang av resor samt varit Guliganernas kontakt med Elfsborg i frågor rörande säkerhet och bemötande. Kennet besitter en hel del erfarenhet från sina år i styrelsen, något som valberedningen anser viktigt för framtiden.

Kassör: Jesper Andersson
Jesper har de senaste säsongerna styrt föreningens ekonomi. Han har även hjälpt till och drivit föreningens lokal Gula Villan samt ställt upp i andra sammanhang då föreningen behövt hjälp.

Ledamot: Josef Borhammar
Josef har varit med och arrangerat ett antal av Guliganernas evenemang under året, något som han är intresserad av att utveckla ytterligare. Han har dessutom varit ansvarig för Gula Villan från styrelsens håll och drivit den tillsammans med Jesper och andra medlemmar i föreningen.

Ledamot: Glenn Holvik Gustavsson
Glenn har under året ansvarat för föreningens resor, tillsammans med Kennet, genom att framförallt sköta nyhetsflödet och att styra upp resorna på plats. Han har också varit med och drivit redaktionen för Gula Sidorna samt övriga mediefrågor.

Fyllnadsval för en tid av 1 år:

Ledamot: Malin Nilzon
Malin har, under valberedningens arbete med att leta förslag till styrelsen, tidigt visat att hon är intresserad av att delta i styrelsearbetet 2014. Valberedningen tror att Malin kan bidra med nya tankar och idéer till styrelsens arbete. Malin har vid olika tillfällen hjälpt till med diverse sysslor inom Guliganerna och är nu redo att utöka sitt engagemang inom föreningen.

Ledamot: Cissi Karlén
Cissi har under året engagerat sig i föreningen och dess aktiviteter med stor energi. Hon har varit med och arrangerat Guliganernas julfest och visat att hon har förslag på hur föreningen kan utvecklas. Valberedningen anser därför att Cissi skulle vara ett positivt tillskott till styrelsen.

Sedan tidigare sitter även följande personer i styrelsen, var och en med ett år kvar på sin mandatperiod:
Ordförande: Anders Hultin
Ledamot: Emelie Haglund
Ledamot: Simon Ring

Väl mött på årsmötet!

Valberedningen bestående av,
Linus Ternander, Olivia Olausson, Fredrik Johansson och Alfred Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela