Guliganerna

Guliganerna

Verksamhetsberättelsen 2018.

Verksamhetsberättelse 2018.

Styrelsen 2018.

Isak Edén (Ordförande)

Kennet Johansson (Vice ordförande)

Kim Eriksson (Kassör)

Tomas Svensson

Jesper Andersson

Alfred Johansson

Sara Karlén

Andreas Nilsson

August Nolbrant.

Styrelsesammansättning och fokusområden under året.

Verksamhetsåret började med ett flertal förändringar i styrelsen jämfört med året tidigare. Tomas Svensson, Sara Karlén, August Nolbrant och Andreas Nilsson valdes in i styrelsen på årsmötet. Sedan meddelade Kennet Johansson att han hoppade av styrelsen innan säsongen började och Tomas Svensson axlade rollen som tillfällig vice ordförande. Traditionsenligt kördes en styrelsehelg i Varberg strax efter årsmötet för att lära känna varandra, planera inför året och bestämma arbetsområden. Fokus under året har varit att stabilisera ekonomin, fortsätta på arbetet som påbörjades 2017 med att bygga en Elfsborgskultur, fokusera på Guliganernas kärnområden (medlemmar, resor och souvenirer) samt fokusera på hur Guliganerna kan ta nästa steg som förening.

Ekonomisk kommentar.

Föreningen har trots minskade intäkter på i stort sätt alla plan lyckats anpassa kostnaderna därefter och redovisar ett plusresultat på 17000kr för 2018. En bidragande del till det positiva resultatet är givetvis hänförlig till resefonden som ni Gulingar var med och skänkte pengar till under hösten vilket minskat föreningenskostnader för resor under året. Ur resefonden har föreningen under 2018 använt 18556kr och överskottet på 4638kr går till att finansiera resor under 2019.

Medlemmar.

Vi landade på 506medlemmar för 2018. Vi är nöjda med att klara 500-strecket men det blir givetvis en stor utmaning nästkommande år att bryta den negativa trenden och återigen komma upp på medlemstal över 1000medlemmar. Det är inget som kommer gå över en natt utan krävs ett gediget arbete, engagemang från medlemmarna och nya idéer.

Supporteråret 2018.

Precis som under fjolåret var det ett tuft år sportsligt vilket avspeglat sig på intresset I och kring IF Elfsborg. 2018 var inte bara ett väldigt tufft år sportsligt utan det var väldigt många långa bortaresor och många bortaresor på vardagar samt sena söndagsmatcher. Det gjorde att vi i Guliganerna inte skickade alls lika många storbussar som vi är vana vid. Dåliga sportsliga resultat, långa bortaresor och bedrövliga avsparkstider är givetvis tunga anledningar, men vi måste också rannsaka oss själva inför 2019. Målsättningen ska vara att få iväg en storbuss till varje match oavsett avstånd, tid och tabellplacering. Positivt under året var att vi hade storbussar till årets två längsta bortamatcher i Östersund och Sundsvall vilket visar på att vi har medlemmar som vill åka långt för IF Elfsborg.

En annan positiv aspekt av supporteråret 2018 var satsningarna under hösten under parollen ”Stå upp för Elfsborg”. Ett lyckat supporterinitiativ i flera delar där det satsades på att samla in pengar till en resefond, extra satsningar på enskilda matcher såväl hemma som borta. Att få iväg tre bussar till Trelleborg en fredag i slutet av säsongen är riktigt starkt jobbat och visar att med rätt medel och hårt jobb går att fylla bussar och läktare även när det går tungt. Det tar vi med oss inför 2019 och ska klura på fler satsningar och initiativ för att fylla såväl Elfsborgsläktaren som bortaläktarna runt om i landet.

Som ett led i ”Stå upp för Elfsborg” startades en insamling under parollen ”resefonden” under hösten. Som ni kunde läsa under den ekonomiska kommentaren var supporterfonden en stor succé och inbringade 23194kr. Pengarna användes till att subventionera och finansiera resor under hösten med nyss nämnda storsatsning till Trelleborg för svårslagna 75k t/r. Överskottet kommer gå till att finansiera resor under årets början och plusresultatet som föreningen gjorde 2018 möjliggör att vi kan våga satsa på ännu fler och större resor under 2019. Det fanns planer redan 2018 på att få till en tågresa men spelprogram och spelorter stoppade dessa planer redan på planeringsstadiet, men det är något vi siktar på att kunna uppfylla 2019 istället.

En stor förändring gjordes inför säsongen då vi valde att byta uppladdningsställe inför säsongen från Lilla Bränneriet till Cheers. Efter många år på Brännan kände vi att det var dags för något nytt och trots mycket skriverier har uppslutningen och responsen varit positiv. Lilla Bränneriet gick under våren i konkurs vilket ytterligare tyder på att det i efterhand var ett bra beslut att byta. Cheers har varit väldigt medgörliga och välkomnande och vi hoppas kunna utveckla samarbetet ytterligare under 2019.

Året avslutades med ett traditionellt julbord med god uppslutning. Där valdes Andreas Tranlöv mycket välförtjänt till årets Guligan.

Relationen med IF Elfsborg och Supporterfrågor 2018.

Guliganerna fortsätter att i sin roll som största supporterförening till IF Elfsborg värna om supporterfrågor, stora som små, som direkt eller indirekt rör oss som supporterförening, såväl lokalt som på ett nationellt plan. Vi har en tät och bra dialog med IF Elfsborg kring många frågor och områden. En av de viktigaste frågorna just nu är hur utbyggnaden av Borås Arena ska bli och hur det kommer att påverka oss på Elfsborgsläktaren. Vi försöker ständigt utveckla Elfsborgsläktaren för att den ska bli så bra som möjligt och verkligen kännas som Borås Arenas hjärta. Under året har skett en hel del förbättringar och det sker ständig dialog kring såväl små som stora förbättringar. Vi bjöd in Sune Lundqvist till vårt medlemsmöte under hösten för att uppdatera föreningens medlemmar kring ombyggnaden av Borås Arena.

Under året har frågor som underlag, andralagsmatcher på Borås Arena, utseende på veporna på Elfsborgsläktaren, reklamplatser på Elfsborgsläktaren, publik och säkerhetsfrågor, seriebiljettspriser och mycket mycket annat diskuterats. Vi fick under sommaren äntligen till en Guliganrabatt i kioskerna på Borås Arena och det är något vi hoppas utvecklas till nästa år med en hel meny.

Allt går inte så fort som man supporter skulle önska, men vi känner att våra åsikter och synpunkter får gehör hos IF Elfsborg och arbetet går i rätt riktning. Det krävt hårt jobb och mycket engagemang, men båda delarna känner vi att det finns i och runt om i föreningen, vi behöver bara bli lite bättre på att hitta fler projekt och idéer för att locka fram det engagemanget.

Sammanfattning.

Vi kan dra mycket lärdomar från 2018 men känner att det finns mycket positivt att ta med sig in i 2019. Vi fortsätter arbetet att implementera en Elfsborgskultur och att utöka medlemsengagemanget vilket är nyckeln i alla frågor som rör föreningen och som rör supporterkulturen kring IF Elfsborg.  Vi känner att vi är på rätt väg och går in i 2019 med en positiv känsla.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela