Guliganerna

Guliganerna

Nyhetsbrev februari

Årets första nyhetsbrev, något vi ska försöka komma med varje månad. Den 10-11 februari åkte Guliganernas styrelse iväg på en styrelsehelg för att grovplanera 2024. Ett av förslagen var att starta med nyhetsbrev till våra medlemmar för att försöka ge en större inblick i Guliganerna och arbetet runt omkring. Vi hoppas att det är ett […]

Rapport från årsmöte 2023

Torsdag den 25 januari hölls Guliganernas årsmöte 2023 i Borås Arenas pub. 34 Guliganer samlades för årets viktigaste händelse. På dagordningen för mötet skulle en vice ordförande, kassör och tre ledamöter väljas in i styrelsen.  Till mötesordförande för mötet valdes Maria Sabel Tranlöv och till mötessekreterare Clara Tolfsson. Justerare och rösträknare valdes Cecilia Karlén och […]