Guliganerna

Guliganerna

Valberedningens förslag till årsmötet 2024

Valberedningen som valdes på årsmötet 2023 har bestått av Camilla Andersson, Anders Eliasson och sammankallande Simon Ring. Under ett par månaders tid har vi arbetat med att följa upp det gångna årets arbete i styrelsen. Vi har intervjuat samtliga styrelsemedlemmar för att få ett grepp om hur arbetet har fortlöpt samt få reda på vilka […]

Valberedningen informerar inför 2024

Valberedningens arbete inför årsmötet 2024 har varit igång sedan en tid.Om du som medlem är intresserad av att vara med och utveckla Guliganerna genom att ingå i en kommande styrelse vill vi att du hör av dig till oss. Vi tar också tacksamt emot förslag på andra lämpliga kandidater.Har du frågor om vårt arbete eller […]

Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Valberedningen som valdes på årsmötet 2022 har bestått av Camilla Andersson, Anders Eliasson och sammankallande Simon Ring. Under ett par månaders tid har vi arbetat med att följa upp det gångna årets arbete i styrelsen. Vi har intervjuat samtliga styrelsemedlemmar för att få ett grepp om hur arbetet har fortlöpt samt få reda på vilka […]

Valberedningen informerar inför 2023

Valberedningens arbete inför årsmötet 2023 har varit igång sedan en tid.Om du som medlem är intresserad av att vara med och utveckla Guliganerna genom att ingå i en kommande styrelse vill vi att du hör av dig till oss. Vi tar också tacksamt emot förslag på andra lämpliga kandidater.Har du frågor om vårt arbete eller […]