Guliganerna

Guliganerna

För ett fritt antal ståplatser även i framtiden

Guliganernas styrelse har tagit del av två stycken motioner som har lämnats in till IF Elfsborgs årsmöte, som hålls den 10 mars kl. 18.00 på Grand Hotel, av Linus Ternander och Andreas Tranlöv som båda är medlemmar i såväl Guliganerna som IF Elfsborg. Här kommer nu den andra motionen som handlar om att man bör arbeta för ett avskaffande av regleringen av antalet ståplatser på de svenska elitfotbollsarenorna.

[more]

Guliganernas styrelse har tagit del av två stycken motioner som har lämnats in till IF Elfsborgs årsmöte, som hålls den 10 mars kl. 18.00 på Grand Hotel, av Linus Ternander och Andreas Tranlöv som båda är medlemmar i såväl Guliganerna som IF Elfsborg.

Guliganernas styrelse har valt att ställa sig bakom och publicera motionerna här på hemsida. Här kommer nu den andra motionen som handlar om att man bör arbeta för ett avskaffande av regleringen av antalet ståplatser på de svenska elitfotbollsarenorna.


Motion angående ståplats på de svenska Elitfotbollsarenorna

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har nyligen beslutat att, från och med 2010 fram till och med 2014, stegvis minska antalet ståplatser på elitföreningarnas fotbollsarenor. År 2014 får enbart 20 % av arenans kapacitet nyttjas som ståplats.

Bakgrunden till det här beslutet skall vara att man vill höja standarden på de svenska elitfotbollsarenorna och därmed är regleringen av ståplats en del i detta.

Det bör absolut finnas regleringar för att höja standarden på de svenska elitfotbollsarenorna då flera stycken av dagens arenor inte håller måttet. För att höja standarden bör man dock inte reglera antalet ståplatser på elitfotbollsarenorna. Ståplats är inte synonymt med dålig standard, det är bara att titta på Borås Arena för att se att så inte är fallet.

Ståplatsfrågan bör inte regleras av SEF och SvFF utan av enskild förening anpassat efter de egna behoven. Vill till exempel Landskrona BOIS endast ha ståplatser på Landskrona IP bör de få ha det ifall det är vad som passar dem bäst utifrån såväl ekonomiska som sportsliga aspekter samt sett till vad som efterfrågas. Likaså bör det även vara samma sak om Hammarby IF enbart vill ha sittplatser på Söderstadion. Så länge det är en god standard på arenorna bör fördelningen av sittplatser respektive ståplatser vara en fråga för varje enskild klubb.

Det finns heller inga regler inom den Europeiska fotbollsunionen, the Union of European Football Associations (UEFA), som bestämmer fördelningen av sittplats och ståplats på de Allsvenska matcherna, utan UEFA:s reglemente gäller endast för matcher arrangerade av UEFA. Däremot bör man kunna kräva av de svenska elitfotbollsarenorna att de skall kunna anpassa sig till UEFA:s regelverk vid de tillfällen föreningen spelar matcher som är arrangerade av UEFA. Även här är Borås Arena ett bra exempel på en arena som enkelt har kunnat anpassas efter UEFA:s regelverk vid de tillfällen då det har krävts.

I Borås vet vi att det finns en efterfrågan på ståplatser. Som exempel kan man se att det på Borås Arena finns specifika sektioner på sittplatsläktaren Ålgårdsläktaren för 135kr/st. Vill man stå på ståplats på kortsidan bakom mål kostar även där en vuxenbiljett 135kr. Ändå väljer cirka 3000 personer att varje match ställa sig just på ståplats när de likaväl hade kunnat sätta sig på sittplats på långsidan till samma pris då dessa platser sällan är utsålda.

Det här beslutet från SEF och SvFF angående regleringen av antalet ståplatser fram till 2014 bör rivas upp och ersättas av ett beslut som ger föreningarna rätt att anpassa fördelningen av sittplatser och ståplatser utefter sina egna behov.

Därför föreslår undertecknade motionärer årsmötet att besluta att:

– IF Elfsborgs policy i ståplatsfrågan är positiv i enlighet med ovanstående och därmed godkänner ståplats enligt de behov som finns vid föreningens egna arrangemang.

– IF Elfsborg snarast verkar för ett slopande av nuvarande reglering av ståplats hos SEF/SvFF i enlighet med ovanstående, och ersätts av ett beslut där föreningarna ska anpassa fördelningen av sittplats och ståplats utefter föreningens eget behov.


Kommentar: Styrelsen har valt att ställa sig bakom och stötta motionen fullt ut då vi anser att det är viktigt att ståplats bevaras i sin nuvarande form, utan regleringar. Ståplatser i sig är, precis som motionen säger, inte synonymt med dålig standard och det vill även vi poängtera. Dessutom anser vi att det på alla arenor måste finnas tillräckligt med billiga biljettalternativ så att så många som möjligt har råd att gå på fotboll. I och med att ståplatserna minskar riskerar även priserna att höjas vilket kan leda till att färre personer har råd att se så många matcher som möjligt.

Vi vill även peka på den gemenskap och stämning som man kan skapa på en ståplatsläktare där man står och, till vill del, trängs tillsammans med flera okända människor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela