Guliganerna

Guliganerna

Öppet brev från Guliganerna

Den senaste tiden har det varit mycket negativa skriverier om supportrar. Vi i Guliganerna anser dock inte att bilden som media förmedlar speglar den veklighet som råder. En fråga vi länge ställt oss är varför media överhuvudtaget inte har något intresse av att lyfta fram allt det positiva som händer kring supportrar runt om i Sverige.

Vi, i Guliganerna, skickar regelbundet ut information om aktiviteter vi anordnar för att försöka skapa intresse även för den överväldigande majoriteten positiva saker som sker kring vår supporterkultur dock med dåligt, för att inte säga obefintligt gensvar.

Bland de aktiviteterna vi verkligen försökt få ut i media kan nämnas vår upptaktsträff inför säsongen där vi samlade 70 supportrar samt hela IF Elfsborgs spelartrupp med ledare. En dag fylld med aktiviteter för att göra saker tillsammans för att få än bättre sammanhållning mellan supportrar och spelare ett evenemang som vi vet var mycket uppskattat från alla håll.

Värt att nämna är också vår årliga fotbollsturnering, med totalt 16 lag och nästan 160 aktiva deltagare. En turnering där allt från supportrar, publikvärdar, IF Elfsborgs-styrelse, A-lagsspelare och kanslipersonal i åldrarna 11 till 55 var representerade. Alltså ännu en dag för att stärka banden inom föreningen och utgöra ett positivt alternativ.

Har du inte hört talas om det här? Inte konstigt för inga medier har varit intresserade. Var dem däremot är intresserade av är alltid kommentarer när minsta lilla incident hänt oavsett om den gällt oss eller inte.

Mest besvikna är vi på Borås Tidning som är vår lokaltidning och största media i Borås. Vi kräver inget men ställer oss bland annat frågande till varför BT väljer att rapportera om oroligheter i Falkenberg dagarna innan en match i superettan istället för att skriva något om vår fotbollsturnering som arrangerats dagen innan som berör många i Borås.

Vi är inte ensamma i om att känna oss förbisedda, flera andra supporterföreningar berättar om samma problem. Vi ber verkligen inte media att tysta ner några händelser men däremot önskar att de nyanserar sin bild av oss supportrar.

Som det är just nu så driver istället media på med en helt onyanserad bild om livet som supporter, en bild som vi inte alls känner igen oss i. Följden av detta blir att det hela tiden tillkommer nya lagar och regler kring vår fotboll trots att incidenterna runt fotbollen ligger på liten nivå sett till hur många som besöker de Allsvenska matcherna.

Den häxjakt som just nu bedrivs på supportrar riskerar att göra att man får fler som istället känner sig utanför och därmed också försämrar för Svensk fotboll.

Alltså samma supportrar som lyfter Svensk Fotboll och dessutom har gjort så i många år. Vi tror inte något blir bättre av att man ska känna sig ovälkommen och vi tror också att Svensk fotboll behöver all publik den kan få alltså även de som redan nu går på matcherna.

Avslutningsvis så blundar vi i Guliganerna inte för att det finns problem och vi är alltid villiga att försöka hjälpa till att hitta lösningar på dessa problem. Men i och med dagens intensiva jakt på att hitta lösningar är vi rädda att politiker, förbund, klubbledningar och andra beslutsfattare tar till allt för snabba och ogenomtänkta beslut som då istället för att hjälpa Svensk fotboll istället kommer att stjälpa den samma. Vi är av uppfattningen att flera av förslagen som lagts fram i diverse medier den senaste tiden kommer att skada fotbollen på sikt och önskar som sagt därför en mer nyanserad bild av hur det verkligen ser ut.

Guliganernas mål är att Svensk läktarkultur kommer att leva vidare och utvecklas på ett sätt som berikar fotbollen. För att det skall bli verklighet krävs bland annat en nyanserad nyhetsrapportering och att vi supportrar arbetar för en Positiv Läktarkultur.

Vi rekommenderar er att gå in på Positiv läktarkultur för mer läsvärda artiklar.

Guliganernas styrelse

 

3 svar

  1. Fortsätt kämpa det kommer ge resultat, bra med alla kringaktiviteter ni skapar samt bra läktarkultur där skall Guliganerna ligga i topp i Sverige! Publikfrågan måste var prioriterad, hur man kan få mer åskådare till arenorna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela