Guliganerna

Guliganerna

Information från Valberedningen

Under vintern har valberedningen på allvar dragit igång arbetet med att utarbeta ett förslag till Guliganernas styrelse 2013. Bland annat har alla nuvarande styrelsemedlemmar intervjuats för att identifiera positiva aspekter i styrelsens arbete, men också för att identifiera delar som behöver utvecklas. En kartläggning över vilka som har intresse av att fortsätta i styrelsen har också gjorts.

I och med att det återstår två veckor till dess att valberedningen ska presentera sitt färdiga förslag inför årsmötet arbetas det nu för fullt för att hitta lämpliga kandidater till styrelsens poster. Känner du att just DU har något att tillföra Guliganernas styrelse, eller vet du någon annan som du tror är lämplig, så tveka inte att höra av dig till valberedningen med ditt förslag. Än finns det tid kvar!

Valberedningen,
genom Linus Ternander, linus.ternander@guliganerna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela