Guliganerna

Guliganerna

Rapport ifrån årsmötet.

Tisdagen den 30/1 januari hölls Guliganernas årsmöte 2018 i Borås Arenas pressrum. Ett drygt 40-tal Guliganer hade samlats för årets viktigaste händelser. På dagordningen för mötet så skulle en ny kassör, val av vice ordförande samt fem nya ledamöter väljas in i Styrelsen. Jesper Andersson valde att efter åtta långa, trogna och väl genomförda år hoppa av kassörsrollen i föreningen, men glädjande nog ställa upp för val till styrelsen på en ett års period. Även Christoffer Andersson, Niclas Johansson, Rebecka Lundell, Jakob Franzén och Christoffer Kjörnsberg valde att lämna styrelsen.

Till mötesordförande för mötet valdes Tomas Svensson och till mötessekreterare Sara Karlén. Justerare och rösträknare valdes Josef Borhammar och Hans Gabrielsson. Ordförande Isak Edén och (fd) kassören Jesper gick igenom verksamhetsberättelsen (som finns att läsa i sin helhet på hemsidan) och föregåendes år ekonomiska resultat. Det konstaterades att överlag så var styrelsen nöjda med arbetet för 2017, men att det finns förbättringsområden och att ekonomin är under kontroll. Det ekonomiska resultatet för året blev ett minusresultat på 5380kr. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

Mötet gick på Valberedningens förslag och röstade in Kennet Johansson som Vice Ordförande på en period av två år, Kim Eriksson som ny kassör på en tid av två år, Jesper Andersson och Sara Karlén som fyllnadsval på ett år samt August Nolbrant och Andreas Nilsson som ordinarie ledamöter på en tid av två år. En plats hade lämnats tom på förslag från valberedningen men där valde mötet in Tomas Svensson på en tid av två år.

Till valberedning valde mötet sittande valberedning i form av Frans Lidman och Simon Ring, samt Alma Proohf. Utöver de tre ordinarie i Valberedningen så föreslog mötet att Andreas Tranlöv skulle väljas in som adjungerad till valberedningen.

Mötet avslutades med en kortare frågestund samt att ordförande Isak Edén berättade att ett medlemsmöte skulle hållas efter att den nya styrelsen varit på styrelsehelg i Varberg i mitten av februari. En fråga som kommer att lyftas på medlemsmötet är lokalfrågan. Hyran för nuvarande lokal har gått upp rejält under året, vilket det flaggades om redan på årsmötet 2017, och det är en fråga som behöver diskuteras och ses över. Ett förslag som lyftes var att hålla ögonen öppna för en lokal som kan kombinera Tifo-gruppens behov med styrelsens/övriga medlemmars behov så att föreningen kan hyra en lokal för två verksamheter istället för eventuellt dubbla hyreskostnader. En medlem lyfte frågan till styrelsen om hur Guliganerna skulle ställa sig till motionerna som kommit in till Elfsborgs årsmöte. Styrelsen föreslog att en aktivitet skulle arrangeras i Villan där föreningens medlemmar får en möjlighet till att diskutera och argumentera de motioner som ankommit till IF Elfsborg. Mer info om en sådan kväll kommer.

Nedan ser ni Guliganernas styrelse i sin helhet för 2018. Vi ser fram emot ett framgångsrikt år både på planen och på läktaren. Har ni medlemmar några frågor eller funderingar är det bara att kontakta någon av oss i styrelsen.

Guliganernas styrelse 2018

Ordförande: Isak Edén
Vice Ordförande: Kennet Johansson
Kassör: Kim Eriksson
Ledamot: Jesper Andersson
Ledamot: Sara Karlén
Ledamot: August Nolbrant
Ledamot: Tomas Svensson
Ledamot: Andreas Nilsson
Ledamot: Alfred Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela