Guliganerna

Guliganerna

Rapport ifrån medlemsmötet 20180301

Torsdagen den 1:a mars hölls Guliganernas första medlemsmöte för året i Gula Villan. Syftet med medlemsmötet var lika delar att presentera Guliganernas nya styrelse och en chans för medlemmarna att höra styrelsens tankar kring året som kommer som att vi inom styrelsen ska få ta del av föreningens medlemmars åsikter och idéer kring verksamheten. Temat för medlemsmötet den här gången var medlemsengagemang och Gula Villan/Lokal. Cirka 30-talet medlemmar dök upp under kvällen där samtliga som närvarade fick en lapp tilldelad till sig vid ankomst där de förutsättningslöst fick skriva ner vad just hen kan bidra med till föreningen under året.

Mötet började med att ordförande Isak presenterade styrelsens tankar kring året. Nyckeln till alla punkter för året är engagemanget från medlemmarna. Utan engagemang från medlemmarna kommer det inte gå att öka medlemsantalet, genomföra storslagna resor och evenemang och de flesta andra områdena i föreningens verksamhet. Föreningen har en god ekonomi men en nedåtgående trend i faktiskt medlemsantal vilket blir en utmaning att bryta under året. En av nycklarna från styrelsens sida för att öka engagemanget bland medlemmarna och förståelsen för verksamheten är transparens och kommunikation. Vi ska bli bättre på att kommunicera i samtliga våra kanaler om vår verksamhet, vad vi gör och värdet av medlemskapet. Vi ska också hålla fler medlemsmöten under året i olika former.

Efter att Isak dragit en kortare genomgång fick hela styrelsen presentera sig och de verksamhetsområden som bestämts under året. Tankar kring medlemsengagemang, kommunikation, mediaproduktion, evenemang, ekonomi och en genomgång av vårens resor drogs. Bland annat av det som nämndes var att tanken är att istället för ett ”Gula Sidorna” så ska vi försöka få igång en levande hemsida under året. Är du sugen på att skriva texter till hemsidan, stort som smått, är du varmt välkommen att kontakta Isak som är ansvarig för verksamhetsområdet kommunikation. Det finns även tankar på en hel del medlemsaktiviteter kopplade såväl till matchdagar som icke-matchdagar.

Efter genomgången från styrelsen delades mötets medlemmar in i smågrupper där tre huvudfrågor skulle diskuteras. Lokalfrågan och användandet av Gula Villan under året, verksamheten under året samt hur vi ska engagera föreningens medlemmar i dessa frågor. Det presenterades fördelar och nackdelar med Villan från styrelsesynpunkt som medlemmarna fick med sig som diskussionsunderlag. En rad åsikter och idéer kunde sedan framföras på samtliga tre frågeområden och vi inom styrelsen ska sammanställa dessa och se vad som är genomförbart. Någon enkelt som samtliga medlemmar kan göra är att sprida ordet kring föreningen, föreningens aktiviteter och resor såväl i fikarummet som på sociala medier.

Mötets avslutades med övriga frågor där mötet bland annat röstande igenom att Guliganerna ska driva på angående ett byte av underlag på Borås Arena till hybridgräs. Önskemål om en utbildning kring ”Hjärt och lugn räddning” framkom också vilket är något vi ska undersöka möjligheten för att kunna genomföra.

Vi i styrelsen tackar för visat engagemang och de många idéerna som kom fram under mötet. Tveka aldrig på att kontakta oss om ni har frågor, funderingar eller idéer, stort som smått. Sammanfattningsvis visar mötet på att det finns gott om engagerade medlemmar och många idéer och vi går därifrån med en stark känsla av att det här kommer bli ett bra år för Guliganerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela