Guliganerna

Guliganerna

Ang senaste tidens händelser

Den senaste tiden har reaktionerna mot pyrotekniken i samband med matchen hemma mot IFK Göteborg varit starka. Med anledning av det väljer vi att göra ett förtydligande gällande Guliganernas inställning i fråga om pyroteknik.

I våra stadgar kan man läsa följande:

§2. Ändamål Föreningens ändamål är att stödja Idrottsföreningen Elfsborg och dess fotbollslag, främst genom aktivt läktarstöd på matcherna. För att göra det möjligt för medlemmar och andra att stödja laget på bortaplan, ser vi det som vår uppgift att anordna resor till de bortaarenor där IF Elfsborg spelar. Guliganerna skall på alla sätt arbeta för en god läktarkultur. Föreningen tar avstånd från alla former av våld och rasism, på och utanför arenorna. Guliganerna är en ideell förening, obunden av politiska, religiösa och andra organisationer. Föreningen bygger på och arbetar för grundläggande föreningsdemokratiska principer.

Som de flesta känner till så är Guliganerna en ideell förening med över 1000 medlemmar. Spännvidden vad gäller sammansättningen av medlemmar är stor: det är pensionärer och grundskole-elever, läkare och busschaufförer, män och kvinnor, den slentrianmässiga sittplatsbesökaren och den känslomässiga ståplatsbesökaren. Det vi försöker säga här är att Guliganerna inte är en homogen grupp av människor som tycker samma sak i alla frågor. Det finns därmed också många sätt att se på skrivningen “Guliganerna skall på alla sätt arbeta för en god läktarkultur.” i våra stadgar. Vissa medlemmar tycker att god läktarkultur är att det brinner pyroteknik exakt varenda minut av varenda match medan andra tycker att god läktarkultur är att det inte används pyroteknik alls.

Mitt bland alla dessa åsikter står vi som blivit förtroendevalda att leda föreningens arbete i styrelsen. Naturligtvis är detta en självvald position att inta när man tackar ja till en plats i styrelsen men det tåls ändå att understryka hur olustig den varit de senaste dagarna. Påhopp, personangrepp och uthängningar har präglat dagarna efter hemmamatchen mot IFK Göteborg. Att människor har åsikter om föreningen, oavsett om man är medlem eller inte, har vi inga problem med, tvärtom så välkomnar vi det. Men den typen av beteende som präglat de senaste dagarna är ingenting som någon, förtroendevald eller inte, ska behöva stå ut med.

Vad guliganerna som förening tycker i fråga om pyroteknik står klart och tydligt på guliganerna.se:https://guliganerna.se/asikter-i-supporterfragor/ Detta är naturligtvis inte en inställning som är skriven i sten utan den kan mer än gärna komma upp till diskussion och utvecklas eller förändras. Alla föreningens medlemmar kan skicka in en motion till föreningens årsmöte, vill man inte bli medlem i föreningen för att kunna vara med och påverka kan man givetvis kontakta föreningen via sociala medier, mail eller på läktaren. Det enda vi förväntar oss är en konstruktiv och sansad ton. Vi håller hårt och värnar föreningsdemokratin och kommer inte att vika oss för någon typ av destruktiva yttre påverkansförsök.

För att återgå till frågan om pyroteknik är det en av många frågor som vi inom styrelsen ofta diskuterar inom ramen för vad vi uppfattar är god läktarkultur. Vårt ställningstagande har alltid varit tydligt. Vi har som sagt medlemmar som gärna hade sett att vi i styrelsen tydligare hade sanktionerat och finansierat användningen av illegal pyroteknik, något vi alltid sagt bestämt nej till. Precis som det står på hemsidan verkar föreningen för en legalisering av pyroteknik under ordnade former. Det betyder inte att föreningen sanktionerar illegal användning.

Utöver det har vår tifogrupp, som styrs oberoende av Guliganernas styrelse, alltid sagt nej till finansiering av pyroteknik.

Säkerhetsfrågor som inte bara rör pyroteknik utan alla typer av trygghetsfrågor har vi en tät dialog med både IF Elfsborg och Polismyndigheten om. Naturligtvis diskuteras även detta med de grupperingar som finns på Elfsborgsläktaren. Ett praktiskt exempel på den typen av diskussioner som förs är att vi alltid varit måna om att de förrådsytor vi har inne på läktaren inte används för insmuggling av pyroteknik eller andra föremål som inte är tillåtna på IF Elfsborgs arrangemang. Något som hittills fungerat bra och kan understrykas genom att både polismyndigheten och IF Elfsborg som arrangör kontinuerligt gjort stickprovskontroller i dessa utrymmen men aldrig hittat något som bryter mot lagar och regler.

Hade vi kunnat lösa frågan om illegal pyroteknik så hade vi gjort det, men det är inte så enkelt som många utomstående nu försöker få det att låta. Och frågan är inte heller ny utan att har diskuterats lokalt länge och det har bränts pyroteknik på Elfsborgsläktaren så länge läktaren har existerat.

Polismyndigheten och förbundet lägger stora resurser för att komma åt den illegala pyrotekniken men alla dessa, ofta mycket kostnadskrävande resurser, har hittills varit verkningslösa. Tittar man ute i landet är situationen i stort sett identisk i alla klubbar som har publik. Ändå förväntas vi som förening, där alla såväl medlemmar som styrelse jobbar ideellt, kunna lösa den här frågan.

Vi ser en illavarslande utveckling inom supporterkulturen såväl nationellt som internationellt vilket både UEFA och fotbollen nationellt i Sverige uttalat sig om. Efter pandemin har många destruktiva beteende tagit mer plats i supporterkulturen vilket tar sig uttryck genom våld inne på och utanför arenorna, inkastade föremål, pyroteknik som kastas mot planen eller andra läktare osv.

Allt detta är frågor som vi som förening vill arbeta med, men vi kommer inte klara det själva och vi måste samarbeta. Både alla vi supportrar tillsammans och tillsammans med myndigheter, förbund och klubbar.

Vi kommer inte att kommentera detta vidare i media.

Guliganernas Styrelse

Ett svar

  1. Mycket bra svar på den kritik ni fått, I mina ögon är de ens eget ansvar om man vill ta del av pyroteknik och så länge den inte skadar någon på läktaren ska man själv få ta den risken. Och gillar man inte pyroteknik och de den tillför så behöver man inte vara med på elfsborgsläktaren. Blir väldigt trött på gamla gubbar som inte har varit på matcher på många år som kommer tillbaka nu när det går bra, som sedan inte ens sjunger med i ramsor utan vara står och gnäller på de som använder pyroteknik. Det är deras egna risk och ansvar att använda pyroteknik. Stå upp för elfsborg och supporta laget på plan istället för att gruppera sig mot andra på samma läktare.
    Pyroteknik kommer inte försvinna det har funnits länge nu så man kan inte komma nu och gnälla att det finns på elfsborgsläktaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela