Guliganerna

Guliganerna

Rapport från årsmöte 2023

Onsdagen den 25/1 januari hölls Guliganernas årsmöte 2023 i Borås Arenas pub. 32 Guliganer samlades för årets viktigaste händelse. På dagordningen för mötet skulle en ordförande och fem nya ledamöter väljas in i Styrelsen. 

Till mötesordförande för mötet valdes Isak Edén och till mötessekreterare Clara Tolfsson. Justerare och rösträknare valdes Markus Carlstrand och Andreas Tranlöv. Ordförande Emelie Hultin och kassören Kim gick igenom verksamhetsberättelsen (kan läsas här) och föregående års ekonomiska resultat. Det konstaterades att styrelsen var nöjda med arbetet för 2022, men att vi kommer få se över våra busspriser något, men självklart är målet att fortfarande ha billigast resor i Sverige. Det ekonomiska resultatet för året blev ett minusresultat på 40 400kr. Vi gick cirka 100 000kr back på resor men försäljning av souvenirer och medlemmar kompenserar upp resultatet.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

Mötet gick på Valberedningens förslag och röstade in Ledamöter Andreas Nilsson, Alma Proohf, Oscar Fredriksson och Linus Gustavsson på en period av två år samt Cecilia Karlén på ett fyllnadsval på ett år.  Vi tackade Kalle Gyllander och William Kjellén Roos för sin tid i styrelsen. Till valberedning valde mötet sittande valberedning i form av Simon Ring, Anders Eliasson och Camilla Andersson.  

Mötet avslutades med en övrig fråga, där man frågade hur det kommer se ut på Gula Torget detta år när Pitchers nu inte längre finns kvar. Svaret på det vet vi tyvärr inte, mer än att IF Elfsborg står utan aktör för närvarande. Vi hoppas att det kommer lösa sig inom kort. 

Guliganernas styrelse ska nästa helg åka iväg på styrelsekonferens i Varberg för att göra en grovplanering för 2023.

Nedan ser ni Guliganernas styrelse i sin helhet för 2023. Vi ser fram emot ett framgångsrikt år både på planen och på läktaren. Har ni medlemmar några frågor eller funderingar är det bara att kontakta någon av oss i styrelsen.

Guliganernas styrelse 2023

Ordförande: Emelie Hultin

Vice Ordförande: Clara Tolfsson

Kassör: Kim Eriksson

Ledamot: Andreas Nilsson

Ledamot: Alma Proohf

Ledamot: Cecilia Karlén

Ledamot: Christian Holmedal

Ledamot: Kim Persson

Ledamot: Oscar Fredriksson

Ledamot: Linus Gustavsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela