Guliganerna

Guliganerna

900 medlemmar!

Nu är vi snart  1000 medlemmar. Vi har nämligen kommit över 900 medlemmar. Detta innebär att vi ligger före i medlemsantalet än vid alla andra år vid samma tidpunkt. Har inte du blivit medlem ännu, så se till att bli det. 15 april var vi 700 medlemmar. 24 maj var vi 800 medlemmar. 10 juli […]