}

Styrelsen

GULIGANERNAS STYRELSE 2022

Ordförande
Emelie Hultin
0704-049450
emelie.hultin@guliganerna.se

Vice ordförande
Clara Tolfsson

Kassör/Ekonomi
Kim Eriksson

Medlemsansvarig
medlem@guliganerna.se

Reseansvarig
resor@guliganerna.se

Övriga styrelseledamöter
Christian Holmedal
Alma Proohf
Andreas Nilsson
William Kjellén
Kim Persson
Cecilia Karlén