}

Dagordning inför årsmöte 2014-02-05

Skriven av Guliganerna den 22/01/2014 | Inga kommentarer

Dagordning Guliganernas årsmöte 2014

1. Parentation
2.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4.Fastställande av dagordningen.
5.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
7.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
8.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret.
11.Fastställande av medlemsavgiften.
12.Val av:
a, Vice Ordförande
b, Kassör
c, Ledamot 1 på 2 år.
d, Ledamot 2, fyllnadsval på 1 år.
e, Ledamot 3, fyllnadsval på 1 år.
13. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.
14.Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen lämnat dessa till styrelsen, senast två veckor före föreningens årsmöte.
15.Övriga frågor
16.Mötets avslutande

Vill du vara med att utveckla Guliganerna?
Hör då av dig till valberedningen, klicka här för mer info. 

Tid och plats som gäller är onsdagen den 5 februari kl. 18.00, Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskortet för 2013.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

GULIGANMARSCHEN 2017!

Lördagen den 12 augusti sker årets sommaraktivitet från Guliganerna, nämligen det vi kallar för Guliganmarschen! Det blir en heldag fylld med motion, roliga stationer och förhoppningsvis fint väder och många deltagare. Vi är i full färd med att planera alla detaljer kring årets marsch, och anmälan är nu öppen!

Anmälan görs via mail till rebecka.lundell@guliganerna.se. Ange lagnamn, namn och personnummer på de tre deltagarna samt kontaktnummer till en av er. Det kostar endast 150:- per lag som önskar ställa upp!

LÄS MER OM MARSCHEN GENOM ATT KLICKA HÄR!