}

Dagordning inför årsmöte 2014-02-05

Skriven av Guliganerna den 22/01/2014 | Inga kommentarer

Dagordning Guliganernas årsmöte 2014

1. Parentation
2.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4.Fastställande av dagordningen.
5.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
7.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
8.Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret.
11.Fastställande av medlemsavgiften.
12.Val av:
a, Vice Ordförande
b, Kassör
c, Ledamot 1 på 2 år.
d, Ledamot 2, fyllnadsval på 1 år.
e, Ledamot 3, fyllnadsval på 1 år.
13. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.
14.Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen lämnat dessa till styrelsen, senast två veckor före föreningens årsmöte.
15.Övriga frågor
16.Mötets avslutande

Vill du vara med att utveckla Guliganerna?
Hör då av dig till valberedningen, klicka här för mer info. 

Tid och plats som gäller är onsdagen den 5 februari kl. 18.00, Ryavallscafeterian. Glöm inte att medta medlemskortet för 2013.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

RESA + BILJETT + GUL T-SHIRT = 200:-

Säsongen har rent stämningsmässigt börjat fantastiskt bra såväl på Elfsborgsläktaren som på bortaplan, nu spinner vi vidare på detta och presenterar stolt årets ”Vi Tillsammans resa” ihop med IF Elfsborg. Detta året går resan till västkusten, närmare bestämt till Halmstad!

 

Det ofattbara priset för att få hänga med på allt är endast 200:- Då ingår bussresa, matchbiljett till bortastå och en snygg gul t-shirt som vi uppmanar samtliga att bära innan, under och efter matchen.

 

Vi kommer att ladda upp på puben Tre Hjärtan på Kyrkogatan 7 i centrala Halmstad innan matchen! Den gemensamma hashtagen vi utlyst inför och under denna resa är #GultHalmstad

ANMÄL ER HÄR PÅ HEMSIDAN IDAG!