Guliganerna

Guliganerna

Årsmötesprotokoll 2018

Guliganernas årsmöte 2018 Datum: 2018-01-31 Tid: Kl 18:00 Plats: Borås Arena, pressrum. §1. Isak Edén öppnar mötet genom upprop och fastställande av röstlängd för mötet. Alla deltagare som betalt medlemsavgiften för 2017 har rätt till en röst. På mötet är det cirka 40 medlemmar som deltar. §2. Isak Edén frågar om deltagarna kan godkänna att […]