Guliganerna

Guliganerna

GULIGANERNAS ROLL I BORÅS ARENA 2.0.

Som vi har hört på medlemsmöten och kunnat läsa i tidningarna så har det en längre tid funnits planer på en utbyggnad av Borås Arena som går under arbetsnamnet Borås Arena 2.0. Vi i Guliganerna fick se de första ritningarna hösten 2016 och har sedan dess varit med i processen och närvarat vid några möten där vi kunnat lämna förslag och synpunkter. Vi har haft möte med arkitekt/projektledare angående hur Arenabygget ska se ut samt representanter från IF Elfsborg om vad det är vi vill få ut av en utbyggnad.

Många av våra medlemmar har säkert mycket åsikter och vissa är mer positivt och negativt inställda än andra. Vi har valt att hålla en relativt låg profil angående varför vi ska göra själva utbyggnaden och vad den kommer betyda för IF Elfsborg. Det här anser vi är frågor för IF Elfsborgs medlemmar och frågor där inte vi sitter på tillräckligt stor kunskap för att kunna uttala om oss. Vi har valt perspektivet att Arenan kommer att byggas ut på ett sätt eller ett annat och då valt att fokusera på utvecklingen av Arenan ur ett supporterperspektiv samt utvecklingen av Elfsborgsläktaren.

Våra expertkunskaper sitter i engagemanget och supporterskapet. Vi har framförallt lyft att det är viktigt att Arenan byggs med ett perspektiv av att besökarna på Borås Arena ska vara aktiva supportrar och inte passiva konsumenter. Vi tycker det är av yttersta vikt att besökarna ska bidra till matchupplevelsen och inte konsumera den. Därför tycker vi att det är viktigt att ska man se matchen på Borås Arena ska man göra det från läktarplats och inte inne i en restaurangdel. Därför har vi valt att lobba för att en enklare pub ska byggas nere på Elfsborgsläktaren. Vi ser flera fördelar med en enklare pub nere på Elfsborgsläktaren jämfört med en på etage2. Den främsta är att det skulle öka möjligheterna att styra folk till läktaren under pågående spel istället för att vara kvar i puben eller springa tidigare innan halvtid för att hinna till baren. Ett exempel är att man skulle kunna stänga puben helt för beställning en viss tid innan matchstart. Det skulle göra att matchen följs från läktaren och inte från puben. Vår bestämda ståndpunkt är att dryck och mat ska konsumeras innan match, i halvtid och efter match, inte under pågående spel. En annan fördel är att det förhoppningsvis skulle kunna gå att förhandla fram bättre erbjudanden till Guliganernas medlemmar.

En annan fråga som varit otroligt viktig för oss i processen är att byggandet av Borås Arena 2.0 inte ska påverka våra möjligheter att stå på Elfsborgsläktaren under pågående säsong. Vi ska inte behöva flytta till någon annan läktarsektion för att det pågår en utbyggnad av vår läktare. Det är något vi varit extremt tydliga med och något vi inte kompromissar med.

Ett tredje perspektiv där vi faktiskt sitter på expertkunskaper är att vi lyft säkerhetsproblematiken med att ha tre öppna läktare som man kan vandra fritt emellan. Det är något som aktualiserats under årets säsong och en aspekt som inte får glömmas. Vi vill ha säkra och stämningsfulla arrangemang även i framtiden. Vi vill givetvis att Elfsborgare från Arenans tre huvudläktare ska kunna integrera med varandra, men det ska också vara logistiskt möjligt. Det bör finnas ett säkerhetstänk med i en sådan lösning redan från start för att undvika problem i framtiden.

Utöver de här tre stora punkterna har vi lobbat för allmän komfort samt att hitta långsiktiga lösningar på Guliganernas behov av souvenirförsäljning samt förrådsutrymme.  I samband med utbyggandet kommer taket att förlängas på ”baksidan” av läktaren vilket kommer öka trivseln på pausytan bakom läktaren. VI har även lyft frågan med mer sittplatsmöjligheter samt att göra pausytan allmänt mer inbjudande och Elfsborgifierad.

Elfsborgifieringen av Elfsborgsläktaren är inte något som enbart är knutet till byggandet av Borås Arena 2.0 utan är en fråga vi ständigt jobbar med där det sker förbättringar regelbundet. T.ex. sitter det nu uppe ”Elfsborgsäktaren” skyltar vid samtliga ingångar. Det finns även planer på en Graffiti-vägg inne på EL, Hall of Fame skyltar kommer komma upp samt något vi även jobbar för är att byta ut de vita skynkena som täcker staketen vid läktaren till gula skynken/skynken med Elfsborgsmotiv.

Vi fortsätter lyfta våra synpunkter kring Arenan vid de möten vi närvarar vid och försöker hålla er medlemmar uppdaterade från vårt håll. Har ni tankar eller idéer kring vår roll i Arenautbyggandet, om det är något vi bör lyfta angående byggandet eller något annat ni funderar på, tveka inte att höra av er. Det gör ni bäst via sociala medier eller isak.eden@guliganerna.se 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela