Guliganerna

Guliganerna

Rapport från årsmöte 2023

Torsdag den 25 januari hölls Guliganernas årsmöte 2023 i Borås Arenas pub. 34 Guliganer samlades för årets viktigaste händelse. På dagordningen för mötet skulle en vice ordförande, kassör och tre ledamöter väljas in i styrelsen.  Till mötesordförande för mötet valdes Maria Sabel Tranlöv och till mötessekreterare Clara Tolfsson. Justerare och rösträknare valdes Cecilia Karlén och […]