Guliganerna

Guliganerna

Guliganernas styrelse 2005

Guliganernas styrelse 2005:

Ordf.
Eric Sjölin

Vice Ordf.
Kennet Johansson

Kassör
Johnny Deltin

Sekr.
Anders Hultin

Ledamöter
Linus Ternander, Stefan Carlsson, Andreas Tranlöv, Emelie Haglund, Magnus Lindblad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela