Guliganerna

Guliganerna

Rapport från Guliganernas årsmöte

2006 summerades när Guliganerna höll sitt årsmöte i Ryavallens Cafeteria. Guliganerna växte ytterligare förra året och nådde för första gången upp till 700 medlemmar. Här finns en rapport ifrån mötet.

[more]

Eric Sjölin omvaldes som Guliganernas ordförande i ytterligare två år vid föreningens årsmöte på onsdagskvällen. I övrigt är det i stort sett oförändrat i Guliganernas styrelse det kommande året. Enda nytillskottet är Emelie Haglund som tillkommer i stället för David Gunnarsson som avböjt omval.

Styrelsen i sin helhet ser ut så här för 2007: Eric Sjölin, Stefan Carlsson, Johnny Deltin, Anders Hultin, Emelie Haglund, Magnus Lindblad, Andreas Tranlöv, Linus Ternander och Kenneth Johansson.

I verksamhetsberättelsen som presenterades kunde man se att föreningen det gångna året haft 700 medlemmar vilket är nytt rekord för Guliganerna. Under 2006 genomförde Guliganerna för första gången Gulsvart Galakväll med visning av Guliganernas årsfilm, spelarintervjuer osv. Ett evenemang som är på väg att bli något av en tradition då evenemanget häromveckan hölls för andra gången.

En av de viktigaste punkterna det senaste året har varit den ökade satsning på egna souvenirer som Guliganerna gjort. En satsning som enligt verksamhetsberättelsen varit lyckad och lagt en bra grund för det fortsatta arbetet med egna souvenirer.

Guliganernas reseverksamhet har under året fungerat mycket bra. Resenärerna har varit fler än tidigare år. Guliganernas styrelse upplever det även som positivt att man lyckats styra över allt fler anmälningar till förköpsbiljetter och bokningar via Internet. Något som underlättar det administrativa arbetet med reseverksamheten.

Det ekonomiska resultatet för 2006 var gott. Föreningen gjorde en vinst på 30.342 kronor. Ett resultat som enligt kassören egentligen var lite i överkant då 2006 års sista nummer av medlemstidningen, Gula Sidorna, gavs ut precis vid årsskiftet och en del av de kostnaderna för detta belastar 2007 års resultat. Medlemstidningen har överlag kostat för mycket pengar det senaste året och styrelsen ska göra en översyn av de ekonomiska ramarna för Gula Sidorna.

Efter verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse beviljade årsmötet sedan styrelsen ansvarsfrihet.

I övrigt togs beslut om att till 2008 höja medlemsavgifterna. Medlemsavgifterna har i princip legat på samma nivå sedan föreningens grundande 1991. De avgifter som gäller från 2008 är.
0-18 år: 100 kr
19 år – : 150 kr

En av de viktigaste frågorna för Guliganerna de kommande åren är att skaffa en egen medlemslokal. Ett projekt som kommer vara fortsatt högsta prioritet för styrelsen.

Med på årsmötet var Joachim Modigh, styrelseledamot i IF Elfsborg med ansvar för supporterfrågor. ”Jocke” berättade bland annat lite om planerna på en utbyggnad av Borås Arena och klargjorde även att det inte finns något stöd från Elfsborgs håll för de från kommunalt håll yttrade tankarna om att Borås Arena ska byggas om till enbart sittplatser för gott i samband med U21-EM 2009. Något som även Elfsborgs ordförande Bosse Johansson tidigare också klargjort i diverse media.

Gällande planerna på en utbyggnad av kortsidorna på Borås Arena höjdes en del frågor på årsmötet om behovet verkligen finns? Detta då Borås Arena endast varit utsåld vid ett par tillfällen hittills. Det som i första hand ligger bakom tankarna på utbyggnad är efterfrågan på fler loger för sponsorer och fler sittplatser i största allmänhet. Det handlar enligt Jocke Modigh också om att behålla det försprång föreningen skaffat sig genom Borås Arena. Däribland planerna på köpcentrum, utbyggnad av läktarsektioner osv. Dock är inga beslut tagna utan allt är fortfarande på planeringsstadiet.

Frågan om hur akustiken på klacksektionen kommer förändras vid en eventuell ombyggnad togs även upp. Nuvarande ståplatssektioner beskrivs som idealiska för att skapa ett bra tryck kring arenan. En del personer uttryckte sin oro för att akustiken kommer försämras avsevärt vid en påbyggnad av ytterligare ett etage ovanpå de nuvarande kortsideläktarna. Diskussionen om arenan mynnade ut i att årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arenagrupp som ska arbeta med att ta tillvara Guliganernas och dess medlemmars önskemål i samband med planeringen av utbyggnaden. De skall även föra Guliganernas tankar kring detta vidare till IF Elfsborg.

Onsdagen 28 februari har Elfsborgs sitt årsmöte. Dit har det lämnats in en motion från ett par supportrar. En motion som föreslår att det ska skrivas in i Elfsborgs stadgar vilka färger föreningens matchställ ska ha. I grunden ser förslaget ut så här:
– Matchtröjan skall huvudsakligen vara gul. Som kompletterande färg endast svart.
– Tröjorna ska bära endast texten Elfsborg (inte emblemet med kransen som 2007)
– Byxorna ska vara svarta

Dessutom beslöts om förändringar av Guliganernas stadgar. En översyn har gjorts och ändringar har skett på ett par punkter. Bland annat har regler för utnämning av hedersmedlem, kallelse till årsmöte och utlysning av extra årsmöte förtydligats. De nya stadgarna kommer inom kort att presenteras på föreningens hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela