Guliganerna

Guliganerna

Rapport från säkerhetsmöte

Guliganerna hade efter incidenten mot AEK Athen då sammanlagt sex personer avvisades från klacksektionen kallat till ett möte med IF Elfsborgs säkerhetsorganisation för att diskutera den och andra mindre händelser under säsongen. Samt framförallt börja lägga upp riktlinjer för framtiden. En rapport finns att läsa här:

[more]

Närvarande på mötet 31/10:
Eric Sjölin, Stefan Carlsson, Johnny Deltin, Kennet Johansson, Emelie Haglund, Andreas Tranlöv Linus Ternander: Guliganernas styrelse.

Josefin Eisen och Roger Gröndal: Guliganernas publikvärdar

Nicklas Andersson; säkerhetsansvarig IF Elfsborg
Christopher Larsson är sambandsansvarig för publikvärdarna.
Joakim Modigh: Supporterkontakt IF Elfsborg styrelse
Mikael Tidh Ordningsvaktansvarig samt juridiskt ombud

Protokollförande: Emelie Haglund, Guliganerna

Till att börja med fick vi grundläggande information om hur säkerhetsarbetet på matcherna ser ut, vem som tar beslut och hur arbetet fördelas mellan polis, ordningsvakter och publikvärdar. En bra genomgång då det tidigare uppstått missförstånd.

Vi diskuterade igenom händelsen mot AEK Athen och generellt om säsongen 2007 grundligt och klargjorde varför ordningsvakter agerat som de gjort i olika situationer. Guliganernas styrelse framförde viss kritik och även förslag på åtgärder. (se dem längre ner)

Ordningsvakter och publikvärdar som står framför Elfsborgsläktaren framförde att det blivit ett tuffare klimat och att respekten mot dem blivit sämre. Guliganernas styrelses stundpunkt i frågan är klar, vi vill ha en bra arbetssituation för alla inblandade. Framförallt Guliganernas egna publikvärdar lägger ner ett stort jobb ideellt för föreningen och är värda all respekt och uppskattning för att de vet hur klacken fungerar och vet hur de ska agera. Ordningsvakternas representant pogänterade att man aldrig ska ifrågasätta ett ingripande.

Vi diskuterade igenom utvecklingen bland IF Elfsborgs supportrar rent generellt och alla inblandade var ense om att vi måste vara förberedda inför situationer som kan uppstå. Förebyggande arbete och kontinulerig dialog är viktigt. Vi diskuterade även utvecklingen i resten av landet och hur tongårngarna är från myndigheter och förbund gentemot supportrar.

Vi valde att lägga det mesta fokuset på mötet att bygga upp ett bra samarbete inför nästa säsong. Guliganernas styrelse presenterade sex punkter med förslag på hur vi kan bygga upp en plattform där en del situationer kan undvikas på förhand med hjälp av bättre kommunikation.

– Kontinuerliga möten i stil med det vi genomförde.

– Bättre information om ändrade regler i förväg till Guliganernas styrelse.

– Större möjlighet för Guliganernas publikvärdar att ingripa som en första åtgärd för att lösa en situation.

– Bättre information till Guliganernas publikvärdar och styrelse vid ingripanden på klacksektionen.

– Guliganernas styrelse var självkritiska och påpekade vi bör lyssna mer på våra publikvärdar och tillgodose deras önskemål.

– Vi hade även förslag på konkreta materiella lösningar på Elfsborgsläktaren.

Sammanfattningsvis är vi nöjda med det första inledande mötet. Vi ser det som en styrka att vi för första gången samlade alla inblandade parter och att IF Elfsborgs styrelse var representerade gav extra tyngd. Vi tror att mötet var en inledning på ett fördjupat samarbete och förhoppningsvis även bättre förståelse ifrån båda parter framöver. Frågan om förståelse och bra samarbete med IFE, ordningsvakter, polis är viktig och Guliganernas styrelse kommer framöver att arbeta med att informera och föra en dialog med våra medlemmar, t.ex. i Gula Sidorna eller genom medlemsmöte så att inga oklarheter uppstår.

Guliganernas styrelse genom Eric Sjölin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela