Guliganerna

Guliganerna

Information från valberedningen

Nu närmar sig 2010 med stormsteg och det innebär arbete för Guliganernas valberedning. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på de styrelsemedlemmar som ska ingå i styrelsen år 2010. Läs mer om hur du kan påverka styrelsen utforming….

[more]

Nu närmar sig 2010 med stormsteg och det innebär arbete för Guliganernas valberedning. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på de styrelsemedlemmar som ska ingå i styrelsen år 2010. Styrelseposterna i Guliganerna väljs på 2 år. De poster som ska väljas detta årsmöte är:

Vice ordförande
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot

Sedan tidigare består styrelsen av:
Ordförande: Anders Hultin
Sekreterare: Emelie Haglund
Ledamot: Andreas Tranlöv
Ledamot: Eric Sjölin
Ledamot: Stefan Carlsson

Har du förslag på någon som du tror kommer att göra ett bra arbete på någon av de lediga posterna eller är du själv intresserad? Då ska du höra av dig till 0709-982756 eller jonas.boden@gmail.com.

Obs! Sista dagen att lämna in förslag är tisdag den 12 januari.

Sedan kommer valberedningen att utse de som vi tror kommer att göra arbetet bäst. Dock betyder det inte att de personerna kommer att ingå i styrelsen utan de ska väljas på årsmötet. Där är det även fritt för alla medlemmar att lägga fram egna kandidater.

Valberedningen består av:
Jonas Bodén (sammankallande)
Joakim Carlsson
Hans Gabrielsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela