Guliganerna

Guliganerna

Rapport från supporterdialogmöte

I februari hade IF Elfsborg tillsammans med polisen, Danske kungen och Guliganerna ett supporterdialogmöte för att öka förståelse mellan supportrar och nämnda parter. Äntligen har alla godkänt rapporten och finns nu att läsa…

[more]

Eric Sjölin startar upp mötet genom att hälsa alla välkomna.

Representanter på mötet:
Björn Bördin, IF Elfsborg
Bosse Johansson – IF Elfsborg
Lars-Åke Grönbäck – Borås Polisen
Johan Bengelsdorff – Danske Kungen
Anders Hultin – Guliganerna

För att tillgodose olika kategorier fotbollsåskådare som besöker Borås Arena och IF Elfsborgs matcher är det viktigt att man jobbar med olika frågor och infallsvinklar för allas trivsel.
Alla vill vara nöjd med sitt besök på Borås Arena och det därför något föreningen jobbar aktivt med.

Eric Sjölin har arbetat fram något som han kallar Elfsborgskultur och berättar kort vad han menar med begreppet. Ett utryck som vi kommer att höra mer om i framtiden, inte minst elever på stadens mellanstadieskolor.

Bosse Johansson berättar kort om året som gått och ger oss lite förhandsinformation som sedan presenterats på IF Elfsborgs årsmöte. Tillskillnad från många andra föreningar, kan IFE presentera svarta siffror vilket är mycket glädjande i dessa tider. Bosse förklarar att en utav anledningarna till våra positiva siffror beror på att Elfsborg äger alla sina spelare till 100%, vilket tex inte Djurgården eller AIK gör.

Andreas frågor hur det ser ut i frågan om moms för ideella föreningar. Bosse säger att båda de politiska blocken lagt fram förslag ang detta men att inget är sjösatt än. Om det skulle bli momsplikt även för ideella föreningar skulle det vara ett hårt slag mot hela föreningssverige. Allt från större organisationer som IFE till mindre föreningar där Guliganerna i högsta grad skulle beröras.

Bosse berättar att SEF sagt sitt i frågan ang premiäromgången och deras förslag är att säsongen ska starta som planerat. Ang speldagar frågar Markus hur det ser ut med ”spikat matchschema” för säsongen då matcherna med kort varsel flyttas. Bosse förklarar att matcherna skall vara helt spikade minst 6 veckor innan matchdag.

Björn Bördin har med sig Elitfotbollsmanualen, en tjock pärm som han kallar Allsvenskans och Superettans ”lagbok”. Pärmen innehåller allt som gäller för klubben och instruktioner om hur ett arrangemang ska utföras på korrekt sätt.

Manualen är skriven utav SEF och Fotbollsförbundet och är fylld med regler som man tillsammans kommit överens om.

Bördin berättar om hur matchorganisationen ser ut kring IF Elfsborgs matcher, där han själv är säkerhets och evenemangsansvarig. Från och med 2010 kräver elitmanualen att varje klubb har en säkerhetsansvarig som genomgått utbildning i fotbollsförbundets regi. Ett arrangemang likt en allsvenskmach kräver en organisation utav många personer. De personer som publiken ofta komma i kontakt med är någon utav alla publikvärdar, även ordningsvakter kan vi se från läktarplats. IFE har valt att ge all personal kring matcherna ersättning för att på så sätt kunna ställa krav på proffsighet från alla som arbetar.

Det finns samtidigt personer som publiken inte lika ofta lägger märke till, en är tex matchdelegaten. Det är en person vars uppgift är att kontrollera att elitmanualen följs. Han ger efter matchen ett ”betyg” på arrangemanget som helhet. Ett betyg som sedan efterspeglas i Fair play ligan som Elfsborg vann 2009. Matchdelegat är något som vem som helst kan ansöka om att bli.

Olika befattningshavare kring IF Elfsborgs matcher.

Säkerhetsansvarig – Björn Bördin
Ordningsvaktansvarig – Mickael Johansson
Publikvärdsansvarig – Christoffer Larsson
Polisbefäl – Kan varierar från match till match
Räddningstjänst – Kan variera från match till match
Matchdelegat – Kan varierar från match till match

Publikvärdsansvarig Christoffer Larsson leder publikvärdarna på Borås Arena från ledningshytten och på bortamatcherna är han ibland ”vanlig” publikvärd samt med på förmötet som är obligatoriskt innan varje match.

Anton frågor hur det ser ut med utbildningen kring ordningsvakterna i arrangemangsfrågor. Eventuellt skall de utbildas hos polisen, något som dock inte är klart än.

I år tar Elfsborg över biljettförsäljningen från Borås Stad som tidigare har haft hand om den delen, med förhoppning om att effektivisera hanteringen utav biljetter. Grindarna kommer att öppnas 1 timma innan matchstart, men kan förlängas vid behov. Ansvarig inom Elfsborg för biljetter är Jonas Andersson. Nytt för i år är också att säsongsbiljetterna går att få som ett smidigt kort, vilket de allra flesta nappat på.

Lars-Åke Grönbäck som är supporterpolis i Borås förklarar kort vad deras huvuduppgift är.
De ska se till så att det kan spelas fotboll likt planerat, Polisen ska förhindra konfrontationer mellan olika supportergrupper och vid eventuella oroligheter skall tredje part skyddas.

Det är IF Elfsborgs som är ansvariga för hela arrangemanget kring matchen. Så även för säkerheten inne på arenan, men om det skulle uppstå ordningsproblem som inte kan hanteras utav publikvärdar och ordningsvakter så skall polisen stötta arrangören i dessa fall.

Polisen är en utav tre parter som kan avbryta en pågående match, de andra två är räddningstjänst och domaren.

En fråga som ställdes till polisen var gällde Göteborgspolisens arbete kring matcherna i Borås.
Anton ställde frågan då han tycker att det är lämpligare att en Boråspolis sköter polisinsatsen här i Borås istället för tex en Göteborgspolis, då han menar att Boråspolisen har bättre kännedom utav staden och samtidigt en bättre kontakt med Elfsborgssupportrar.

Det är något som Grönbäck håller med om. Flertalet utav Elfsborgs hemmamatcher sköts utav Boråspolisen, men när det är större matcher, som kräver ett större antal poliser, så behövs förstärkning från bl a Göteborg. Till dessa matcher krävs det speciellt utbildade insatschefer, vilka har sina tjänster i Göteborg. Samtidigt påpekar han att Västra Götaland är ett stort polisdistrikt och att det sker mycket samarbete och utbyte utav poliser städer emellan.

Vid större bortafölje är även lagets egna supporterpoliser med på matcherna för att på ett bra sätt sköta kontakten med ”sina” supportrar.

Under 2009 har det ansökts om 14st tillträdesförbud i Borås, dock gäller det enbart en Boråsare resterande har varit från andra städer.

När polisen ser risk för konfrontation mellan olika supportrar, gör de vad de tycker är lämpligt för att stoppa en sådan situation. Under 2009 uppstod det vid en hemmamatch irritation bland en del Elfsborgare då de under 5-10 minuter blev stillastående på grund av polisen, när de var på väg till arenan i samlad trupp. Grönbäck förklarar ovanstående med att det var risk för att två grupper skulle mötas, och här valde insatschefen att stoppa den mindre skaran supportrar då det var mest taktiskt smart. Allt för att undvika en konfrontation, vilken kunde medfört att människor hade skadats.

Om det finns risk för allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg. Detta enligt polislagens 24§. Bryter man mot detta kan det medföra straffansvar.

Just i ”stridens hetta” kan det vara svårt att föra en givande konversation mellan polisen och supportrarna och därför är ett möte likt detta bra för att skapa en bra dialog emellan parterna något som både polisen och andra mötesdeltagare kunde hålla med om.

En annan fråga som ställdes till Grönbäck gällde pyroteknik i marscherna till arenan. Där många supportrar runt om i landet sätter färg på marscherna med bland annat bengaler och rökutvecklare i lagets färger, något som polisen är hårdare emot i Borås.

Grönbäck förklarar att det är förbjudet i Borås och att det är likadant i alla andra städer, om polisen väljer att gå in och ta personen som använt sig utav pyroteknik skiljer sig dock från fall till fall beroende på situationen. Han påtalar även att polisen kan identifiera personen ifråga och ingripa i efterhand samtidigt som de inte är tvungna att ingripa utan att det är polisens enskilda bedömning om det är taktiskt smart. Den största faran som Grönbäck ser med bengaler är brandrisken.

För de rökutvecklare som antändes på matchen mellan Örgryte IS och IF Elfsborg i höstas fick klubben en nota på 15000 kronor som betalats till Svenskafotbollsförbundet.

Bördin berättar att Elfsborg sedan en tid har placerat ordningsvakterna ute i hörnen istället för direkt framför läktaren, så att de inte syns lika mycket. Något som inte alltid varit populärt hos matchdelegaten, men Björn har då förklarat att det givit en lugnande effekt när vakterna inte skymmer sikten och att en del i publiken känt sig provocerande utav dem tidigare. Elfsborg kommer därför att fortsätta hålla vakterna lite i bakgrunden, något som alla på mötet tycker låter positivt.

Bördin berättar att det kommer bli vanligare med utbyte utav tjänster mellan klubbarna när det gäller publikvärdar och vakter för att på så sätt sänka kostnader för klubbarna.
Andreas påtalar att det är bra när ”våra” publikvärdar hälsar oss välkomna och visiterar även på bortamatcher. Han menar att den personliga kontakten man får med publikvärdarna är viktigt och inbringar förtroende och lugn. Bördin instämmer i vad Andreas sagt och meddelar samtidigt att några utav våra ordinarie publikvärdar alltid kommer att finnas tillhands även på bortaplan.

Alfred frågar hur det ser ut gällande banderollplatser, främst på bortaplan då han noterat att andra supportrar fått bättre förutsättningar och mer yta för banderoller och flaggor samtidigt som Elfsborgssupportrar inte fått samma möjlighet.

Bördin berättar att i Borås har de flyttat ner reklamen så att bortasupportrarna kan hänga sina banderoller, att den möjlig inte finns på alla arenor och försvårar lösningar på problemet. Han vill också poängtera att Elfsborg lämnat plats för banderoller på Elfsborgsläktaren. En tanke från Bördin är att ta upp frågan på ”överenskommelsen” som sköts klubbarna emellan 1 vecka innan match och där önska x antal meter banderollplats även på bortaplan. Andreas tar upp önskemålet om nationella regler för supportrarna rätt till x antal banderollmeter.

Nyheter på arenan:

Näten framför Elfsborgsläktaren kommer att försvinna så att alla ser bra även från den läktaren. Det är ett styrelsebeslut från IF Elfsborgs sida och nätet kommer att vara framme under tex uppvärmningen för att sedan tas bort när matchen börjar.

Det kommer efter sommaren installeras två stycken 50kvm stora skärmar på arenan, en på vare kortända istället för dagens mobila storbild som händer ovanför Elfsborgsläktaren. 100st mindre LCD skärmar kommer också att sättas upp runt om på arenan (observera det är inte är fungerande tv-apparater, utan bara en skärm).

Framför sjuhäradsläktaren kommer det vara rörligreklam, likt man ser på många utav de större ligorna i Europa. På samma läktare kommer det även att byggas en stor butik där man kan köpa Elfsborgssouvenirer.

Gällande vattenskadan ligger de i fas enligt planerat och räknar med att allt ska vara klart och iordningställt till efter sommaren.

Det kom frågor till Johan Bengelsdorff från Danske Kungen gällande kioskerna på Elfsborgsläktaren, där det varit långa köer på grund utav att endast en öppen försäljningslucka. Han berättar att de har öppet under samanlagt 3 timmar och att det inte blir fler kunder som handlar även om de har öppet en kiosk till samtidigt som det varit ett problem med lastbilen som tar upp stor yta bakom läktaren.

Vad flera påpekar är de önskar hinna handla i främst paus, utan att missa något utav matchen. Något som gjort att det tar lång tid i kön är hanteringen utav läsk, som utav personalen häls över till muggar från original flaskan. Hanteringen utav drickan kommer att skötas på samma sätt under 2010.

Något som efterfrågats är ölservering på Elfsborgsläktaren, likt det finns i Umbrocorner på Ålgårdsläktaren och i restaurangen på Sjuhäradsläktaren. Vad som idag saknas på Elfsborgsläktaren är en plats för ett avgränsat område, vilket är ett av flera krav för att få serveringstillstånd, något som försvårar möjligheterna till ölservering.

Något annat som saknas på Elfsborgsläktaren är någon sorts ståbord där man kan ställa sin dricka och liknande under paus. Björn Bördin skall kolla upp möjligheterna till att utveckla pausytan på nämnd läktaren.

Emelie tar upp ett problem som uppstått vid Elfsborgsläktarens pausyta under 2009 där det vid några matcher stått musiker och spelat hög musik, vilket även serveringspersonal reagerat på. Bördin klargör att det inte kommer stå musikanter inne på Elfsborgsläktarens pausyta från och med i år.

Björn Bördin berättar att IF Elfsborg satsar mycket för att ge publiken en bra service och att klubben har bra möjligheter att utveckla arenan.

Linus tar upp diskussionen om någon sorts ungdomsrabatt som sträcker sig längre än till 16år som det är idag, där en lämplig ålder skulle kunna vara 18år då man fått lite bättre ekonomi. Detta är något som Bördin tar till sig och kommer att föra vidare inom föreningen.

Andreas får redan på att säkerhetskonferenserna protokollförs och undrar om man kan läsa dessa någonstans. Bördin tipsar att man kan höra av sig till Ola Rydén, men säger samtidigt att det ofta rör sig om känsliga frågor som därför är svåra att lägga ut offentligt. Andreas föreslår då att man i alla fall kan lägga upp en rapport från mötena.

Eric Sjölin avslutar mötet med att tacka alla som deltagit och frågar samtidigt om det varit ett bra möte. Samtliga på plats var positivt inställda till möte, vilket måste ses som en mycket bra start på något som vi har förhoppningar om att kunna följa upp med ytterligare dialogmöten.

Grönbäck säger att möten likt dessa är givande för alla parter och att möjligheten inte finns inom många föreningar i landet. Han menar att detta är ett mycket bra tillfälle att diskutera frågor i lugna förhållanden.

Protokollförare
Anders Hultin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela