Guliganerna

Guliganerna

Nyordning på årsmötet

Årsmötet 2011 hölls i Ryavallens cafeteria och ett fyrtiotal medlemmar deltog. Vad som diskuterades och vilka som valdes in i nya styrelsen återfinns här

[more]

Guliganernas jubileumsår inleddes formellt med årsmötet som hölls i Ryavallens cafeteria.
Lokalen fylldes av ett fyrtiotal medlemmar som hörsammat kallelsen till mötet.

Ordförande Anders Hultin inledde mötet med formalia så som frågan om mötet utlysts på ett lämpligt sätt, därefter fastställdes dagordningen och sekreterare samt justeringsmän utsågs.

Hultin gick sedan igenom verksamhetsberättelsen för föregående år och berättade om en liten medlemsökning under ett på många sätt lyckat 2010. Evenemang så som fotbollsturneringen och julbordet blev mycket uppskattade och föreningen kunde stolt konstatera att man skickade iväg storbussar till alla allsvenska bortamatcher under säsongen.

Därpå tog kassör Jesper Andersson över och berättade om de ekonomiska resultaten. Räkenskapsåret avslutades med en liten förlust, 12000 kronor back vilket låg i linje med beräkningarna som förutspått ett något större underskott.

Poster som nämndes inom intäkter var den markanta minskningen i souvenirförsäljning, ett tapp på 70000 kronor. Samtidigt hade försäljningen av dricka och godis ökat betydligt, plus 24000. På utgiftssidan märktes en tydlig effekt på de fasta utgifterna på grund av den kalla vintern. Elkostnaderna för att värma villan hade ökat dramatiskt men som Andersson sa, det orsakades ju av faktorer utom föreningens kontroll.

Styrelsen hade lämnat förslag på uppdaterade stadgar. Dessa analyserades och vissa ändringar gjordes. Några stadgar behövde bara omformuleras medan innehållet i några krävde votering. Detta gällde bland annat om det skulle finnas en ålder för röstberättigande samt när och hur styrelsens ordförande, vice ordförande och kassör skall utses.

Näst på dagordningen fanns val av ordförande, sekreterare samt fyra nya ledamöter. Valberedningens Eric Sjölin och Joakim Carlsson berättade kort om sitt arbete och presenterad sedan förslag på ny styrelsesammansättning. Anders Hultin omvaldes till ordförande på två år, det samma gällde Emelie Haglund som omvaldes till sekreterare på två år. Bland ledamöterna blev det däremot fyra nya namn som valdes in. I styrelsen välkomnades Magnus Jansson, Kim Eriksson, Johan Holm samt Jonas Bodén.

En inkommen motion från Johnny Deltin behandlades dessutom. Deltin hade föreslagit att Guliganerna ansöker om medlemskap i organisationen FSE, Football Supporters Europe. Medlemskapet är gratis och organisationen ses som en seriös europeisk sammanslutning som jobbar med många supporterfrågor så som prissättning och diskriminering. Motionen bifölls och arbetet med att söka medlemskap ska starta omgående.

Mötet avslutades med att Joakim Modigh; medlem i Guliganerna, före detta spelare samt styrelsemedlem i IF Elfsborg pratade lite kort om Elfsborgs nypublicerade årsberättelse. Frågan varför driftsresultatet, som för en gångs skull var negativ, verkade gömmas undan diskuterades. Frågan om man medvetet försöker skriva kortare kontrakt eftersom den genomsnittliga kontraktstiden minskat dök också upp. Dessutom kommenterades intäkterna från spelarförsäljning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela