Guliganerna

Guliganerna

Rapport från supporterdialogmötet

Protokoll från supporterdialogmöte den 7 april 2011

Representanter på mötet

Eric Sjölin – IF Elfsborg

Stefan Andreasson – IF Elfsborg (Klubbchef)

Björn Bördin – IF Elfsborg (Säkerhet)

Jonas Andersson-Kallin – IF Elfsborg (Biljetter)

Lars-Åke Grönbäck – Borås Polisen

Nadim Ghazale – Borås Polisen

Anders Hultin – Guliganerna

Eric Sjölin börjar med att hälsa alla välkomna och går igenom hur mötets struktur kommer att se ut, där dagordningen till stor del bygger på inskickade frågor från mötesdeltagarna. Dagens möte lockade närmare 40 deltagare som hölls på IF Elfsborgs kansli.  Till mötesordförande utsågs Eric Sjölin och till sekreterare Anders Hultin.

Synpunkter från Klubbchefen

Stefan Andreasson berättade hur läget i Elfsborg ser ut. Han har en skön känsla efter en bra försäsong och säger att det finns goda förutsättningar till en härlig säsong för IFE. Han fortsatte med att berätta lite kring Camp Elfsborg, bland annat om nytt konstgräs i Sjuhäradshallen, konstgräsplan på Broplan och en ombyggnad utav Ryavallen där faciliteterna förnyas. Andreasson berättade att kansliet har haft en lång försäsong och att deras arbete har gått bra. Det har varit mycket planering inför premiären mot Häcken och det blev väldigt lyckat på alla sätt.

För Elfsborgs del gäller det att göra saker tillsammans med berörda parter och att de sakerna IFE väljer att satsa på skall vara genomtänkta och bra. IF Elfsborg skall fortsätta utmana de andra klubbarna i Sverige och övriga Europa.

Andreas Tranlöv frågade om det är något speciellt som IFE kommer att lägga fokus på under 2011. Andreasson svarade att man vill prioritera seriebiljetterna, men att man inte gjort det fullt ut än. Idag ligger man på omkring 4 000 seriebiljetter, nästa steg är inte att öka till 5-6000 utan föreningen tror att det är möjligt att nå 10 000 säsongsbiljetter och ett snitt på 14000 åskådare. En satsning på detta ligger dock i framtiden.

Andreasson berättade även att sponsorerar har fått mycket fokus från föreningen, då det är en otroligt viktig del för IFE. Samtidigt är det enkelt, det ger tydliga och snabba resultat om man t.ex. får in en ny sponsor. Det är lika viktigt men svårare att se resultatet av t.ex. en medlemskampanj.

Han poängterade att man i år lagt extra kraft på webbshopen och att Elfsborg tillsammans med Team Sportia vill bli bättre på souvenirer. Idag ligger IFE kring 1-2 miljoner i omsättning på souvenirer, genom att ”bara” få upp siffrorna till 4-5 miljoner skulle betyda oerhört mycket för klubben på flera sätt. Team Sportia kommer dessutom att exponera Elfsborg mer än tidigare, inte minst i sin nya butik i Knalleland.

Andreasson berättade att Elfsborgs matchtröja drar in mest pengar i Sverige och det hänger ihop med att vi har många olika sponsorer på tröjan. Självklart vill man att tröjan skall vara snygg och stilren men man kan inte få allt.

Andreasson avslutar med att säga att IF Elfsborg vill och kan bli bättre på allt.

Därefter presenterade Björn Bördin sig och började med att ge beröm till Elfsborgssupportrar som uppträder på ett önskvärt sätt. Bördin förklarar att han har ett tydligt regelverk som han ska se till att Elfsborg som förening och dess åskådare följer. Det kan därför bli svart eller vitt i vissa frågor. Han fortsatte med att berätta att IFE legat i topp av ”Fair play” de senaste åren, och där bedöms hela arrangemanget kring Elfsborgs matcher bland annat supportrarna. IF Elfsborg blev även tilldelade ”tårtspaden”, för bästa evenemang under året, ett pris som Elfsborg tagit hem 3 utav 5 gånger.

En aktuell fråga var bengaler och pyroteknik.

Bördin säger att storstadsklubbarna har haft problem och att det är en av anledningarna till att bestämmelserna dragits åt till säsongsstarten 2011.  Idag kan/ska domaren ta ut spelarna från plan om det är mycket pyroteknik på läktarna och att han själv kan avgöra om han tycker att det behövs en paus i spelet med anledning utav rök eller liknande. För att på så sätt visa att det är nolltolerans mot pyroteknik.

Johnny Deltin frågar om hur man ska göra för att få använda pyroteknik legalt inom fotbollen som t.ex. vid hockeyn och fotbollen i Norge. Bördin svarade att regelverket är som det är och att man inte kan ansöka om tillstånd.

Tranlöv frågade då vidare om IFE som klubb har något emot att man ska kunna ansöka om tillstånd så att användningen utav pyroteknik kan göras säkrare och på ett legalt sätt. Det hörs inga röster emot vad Tranlöv frågat.

Bördin menade att det är en stor brandrisk oavsett om pyrotekniken är legal eller illegal, samtidigt som det ofta är onyktra personer som använder pyrotekniken. Han håller dock med om att det är farligare som det är idag där pyrotekniken finns på läktaren bland allt folk och att det nog skulle vara säkrare om det fanns möjlighet till reglerad pyroteknik.

Lars-Åke Grönbäck gör en jämförelse med klotter och säger att det illegala klottret har ökat på vissa ställen där man har testat lagliga klotterväggar och han menar därför att den illegala pyrotekniken inte behöver minska, utan att den istället kan öka även när möjlighet till laglig sådan finns.

Jonas Bodén menade istället att om man har en regel som säger att man får använda pyroteknik på en anvisad plats, skulle många vara försiktigare så att man fick ha kvar denna förmån.

Grönbäck svarade att arenorna inte är byggda på ett sätt som passar sig för laglig pyroteknik. Tidigare hade man Nya Ullevi, Ryavallen och liknande arenor med stora utrymmen som löparbanor. Idag är arenorna betydligt tätare och det finns därför inga marginaler att använda sig utav.

Tranlöv säger att han tror att situationen skulle bli bättre och säkrare om det fanns möjlighet till reglerad pyroteknik och att han undrar om inte Elfsborgs som förening via SEF kunde lyfta frågan om ett regelverk där det finns möjlighet till legal pyroteknik. En fråga som han har tankar på att ta upp vid Elfsborgs årsmöte för att se vad föreningens medlemmar tycker i frågan. Tranlöv säger samtidigt att det inte minskat med användning utav pyroteknik trots nolltolerans och hårdare bestraffningar de senaste åren, då pyroteknik är så stor del utav läktarkulturen hos många supportrar i Sverige och övriga Europa.

Grönbäck säger att det idag är en gynnsam situation på Elfsborgsläktare utan större problem med pyroteknik och önskar en fortsättning på samma inslagna bana. Linus Ternander undrade vad man kan förlora genom att testa ett system där man kan göra användningen utav pyroteknik på ett säkrare sätt.

Bördin informerade även att man riskerar att bli avstängd från fotbollen om man använder pyroteknik på träningar eller överhuvudtaget på idrottsanläggningar. Vad han syftar på är Elfsborgs sista träning på arenan där en skara supportrar peppade spelarna inför säsongen.

Synpunkter om hemsidan

Anders Hultin tycker att informationen varit på tok för dålig kring supporterdialogmötet. Frågan var uppe även på senaste mötet och då beslutades att en kallelse på Elfsborgs hemsida skulle komma upp i god tid men inget kom upp denna gång heller. Hultin poängterar att mötesformen är hyllad från supportrar, polis, Elfsborg och att det är något man verkligen borde visa för övriga medlemmar och intressenter kring IFE. Jonas Andersson säger att det är webbgruppen som beslutar om vad som kommer upp på hemsidan, och han har förstått att det är mycket och många som har åsikter om vad som ska upp på hemsidan och att man därför får sålla en del.

Deltin föreslår att den ansvariga för webbgruppen ska vara med på nästa möte, vilket mötesordföranden tycker låter som ett gott förslag så att han själv kan svara på frågor som rör hemsidan.

Gällande hemsidan föreslår Hultin att man ändrar engelska ord till svenska. Tidigare stod det ”next game” vilket är ändrat till ”nästa match” men fortfarande står det ”team” istället för lag, i den allsvenska tabellen.

Eric Sjölin har ordet

Sjölin berättar kort om sitt arbete inom Elfsborg där han bland annat arbetat fram ett dokument med värdegrunder som alla inom Elfsborg kan ställa sig bakom. En kampanj som Sjölin har drivit är ”Älska Elfsborg” som fått mycket uppmärksamhet och gett stort gensvar med över 3100 anhängare. Med kampanjen vill IFE ge något tillbaka efter allt stöd föreningen fått de senaste åren.

Sjölin hade även stor del utav fjolårets kampanj ”Vi tillsammans” och han förklarade att Älska Elfsborg är ytterligare ett steg i samma ”tänk” som skall genomsyra IFE, vilket är delaktighet.

Deltin frågade om det är tänkt att göra en utvärdering av effekterna utav kampanjerna Sjölin har pratat om. Sjölin replikerar att något sådant inte är planerat men att det låter intressant. Samtidigt säger han att det är svårt att mäta eller se konkreta effekter utav dessa kampanjer då det till stor del handlar om att lyfta fram en känsla för IF Elfsborg.

Biljettpriser

Hultin tog sedan upp de nya reglerna gällande bortasupportrar och dess biljettpriser på matchdagen. Där bortasupportrarna får betala 200kr oavsett ålder om de inte köpt förköp när de går in på bortasektionen.  Jonas Andersson-Kallin berättade att man kan köpa förköp på många ställen, ända till 17.30 på matchdagarna till ordinarie pris. Men om man väljer att köper biljett direkt inpå matchstart får man betala mer.

Tranlöv påpekade att bortasupportrarna kan köpa biljetter till knallelandsläktaren/ långsidan till ett lägre pris, om man jämför med deras tilltänkta sektion och tror att många kommer att göra så om inte regeln ändras.

Ternander vill inte att andra lag skall göra samma mot Elfsborgssupportrar som IFE gör mot andra supportrar. Han tycker att vi som förening skall föregå med gott exempel och tycker inte att ett sätt likt detta är något som han vill förknippa med Elfsborg. Han menar samtidigt att det borde vara samma regler som gäller alla besökare utav Borås arena, om man ska ha ett dyrare pris på matchdagen skall det även gälla övrig publik. Det gäller att vara konsekvent och Ternander påpekade samtidigt att det kunde klassas som diskriminering att ha högre pris på en grupp personer enbart p.g.a. deras åsikter. Han menade också på att man borde värna om spontanåskådarna, inte skrämma iväg dem.

Deltin tog upp att t.ex. tyska Schalke 04 har tvingats betala tillbaka pengar till bortasupportrar efter att ha tagit för mycket betalt.

Andersson-Kallin sa att bortasupportrarnas biljetthus och tillhörande publikvärdar och ordningsvakter ger en merkostnad. Bodén menade istället att det de nya reglerna/priserna kommer att medföra högre kostnader.

Andersson-Kallin berättade att man från föreningen vill att så många som möjligt köper förköp för att man skall kunna planera hur mycket personal som behövs, detta gäller även polisen. Tranlöv poängterade att supportrar kommer att arbeta hårt för att alla åskådare skall behandlas lika och att de nya reglerna ändras.

Bördin förklarade att han och Elfsborgs har noterat mötets åsikter samtidigt som Stefan Anderasson sa att Elfsborg alltid vill jobba utefter kundens/publikens önskan och att föreningen skall se över frågan.

Premiär-matchen

Ytterligare en fråga som kommit gäller kioskerna på Elfsborgsläktaren i samband med Häcken-matchen. För få kiosker var öppna och köerna löstes inte upp innan långt in i andra halvlek. Bördin svarade att han skall ta upp detta med denne ansvarige för Danske Kungen som sköter kioskerna på Borås arena. Bördin tyckte det var märkligt att inte fler kiosker var öppna då det var klart tidigt att det skulle vara mycket folk på just Elfsborgsläktaren.

Biljettmaskinerna fungerade inte till en början vid insläppet på premiärmatchen, men åtgärdades så fort som möjligt efter att man upptäckt problemet. Några utav herrarnas toaletter fungerade inte på Elfsborgsläktaren och det saknades fortfarande tvål på både herrarnas och damernas toaletter.

Bördin önskade att åskådarna för fram akuta saker så fort som möjligt, antingen till någon publikvärd på läktaren eller efter matchen så att det tas upp på det obligatoriska eftermötet för att problemen skall åtgärdas på smidigast sätt.

Risk-supportrar

Deltin frågade hur Rikspolisstyrelsens nya direktiv om risksupportrar berör Guliganerna och andra Elfsborgssupportrar.

Grönbäck berättade att det under hela 2010 anmäldes 169 tillträdesförbud. Rikspolisstyrelsen anser att det är för få poliser som anmäler händelser som kan generera i tillträdesförbud och önskar därför att fler poliser använder sig utav den lag som finns. Förseelser skall rapporteras utav polisen, något alla inte haft riktig koll på tidigare. De som inte håller sig inom de lagar som är uppsatta riskerar ett tillträdesförbud.

Anton Bolander oroade sig för hur det blir när orutinerade poliser som vanligtvis inte har med supportrar att göra kommer in samtidigt som de fått direktiv att vara hårdare mot supportrar

Grönbäck förstod Bolanders tankar men förklarade samtidigt att ju mer man jobbar kring ett ämne, desto bättre blir man på det man gör. Med tiden kommer fler polisen att få rätt kunskap om fotbollen och hur supportrarna fungerar.

Deltin frågor om polismyndigheten kommer att ta betalt utav IF Elfsborg som man gjort av t.ex. Örgryte IS. Grönbäck förklarade att polisen får ta betalt från bolag som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning. Detta gäller inte ideella föreningar, som anges i 7 kap 7§ inkomstskattelagen. Om samma princip kommer att används mot vinstdrivande föreningar är inte klart. Vad som är en vinstdrivande förening är inte heller helt klart. Det är förvaltningsavdelningen i Göteborg som beslutar i frågor likt dessa.

IF Elfsborg har fått tillstånd för samtliga matcher 2011 och kommer inte att behöva betala för polisens insatser som det ser ut vid mötets datum. Detta kan dock ändras efter eventuella nya direktiv från polismyndigheten.

Frågan om vilka som kommer att vara supporterpoliser i Borås under 2011 kom också upp.

Grönbäck berättade att Nadim inte kommer att arbeta i yttre tjänst, då han varit med om en olycka. De som kommer arbeta som supporterpoliser är därför Grönbäck själv tillsammans med Niklas Gustavsson och samt som ny på positionen Torbjörn Ejdering.

Sjölin tog upp ett par tankar kring regler som kan gälla för tifogruppen, när de arbetar i Sjuhäradshallen eller t.ex. vad förrådet på arenan får användas till. Jesper Andersson menade att det har fungerat mycket bra tidigare och att det är bättre att hålla sig till ”oskrivna regler” i detta fall.

På senaste mötet fastslog Stefan Andreasson att det inte finns något som heter informationsmöten inom IF Elfsborg, utan att dessa heter medlemsmöten, vilket även åtgärdats på flera ställen. Det står dock fortfarande fel i Elfsborgs medlemstidning Inside, som en uppmärksam medlem noterat.

Nästa dialogmöte planeras till sommaren och sedan ett efter säsongen.

Till dessa möten kommer det att komma upp information på Elfsborgs hemsida och då är du varmt välkommen. Det spelar ingen roll om du är på sittplats eller ståplats, vill du vara delaktig i hur Elfsborgs arrangemang utformas bör du vara på plats.

Vid pennan

Anders Hultin

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela