Guliganerna

Guliganerna

Möte hos Länsstyrelsen

Idag har Guliganerna varit med på möte hos Landshövdingen i Göteborg, gällande brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

Representanter från IF Elfsborg var, Eric Sjölin Stefan Andreasson och Björn Bördin.Från Borås Stad var Erik Hang, arenaansvarig och Åsa Skytt, Samordnare drog- och brottsförebyggande arbete på plats.
För Guliganerna var Anders Hultin närvarande.

Andra representanter på mötet var elitföreningarna i Göteborg och tillhörande supporterrepresentanter, SFSU, Frölunda hockey, Malmös SLO, polis, åklagare, länsstyrelsen, Got Event, SEF, SvFF, Västergötlands fotbollsförbund och Göteborgs stad.

Alla mötesdeltagare hälsades välkomna av Landshövdingen Lars Bäckström som kort presenterade sig själv. En av anledningarna att mötet var förlagt hos länsstyrelsen var att det skulle vara en neutral plats för alla olika parter.

Björn Eriksson som fått uppgiften att vara Nationell samordnare mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang av regeringen tog över ordet och förklarade hur hans arbete ser ut och vad som ligger i planeringsstadiet för det fortsatta arbetet.

Innan själva diskussionerna startade fick alla 44 deltagare ge en kort presentation av vem man var.

Frågor som diskuterades var bland annat

Identifiering av dem som har tillträdesförbud
Anmälningsplikt
Kostnader för polisbevakning
Pyroteknik
Kameraövervakning

GAIS och Malmös representanter förde bland annat fram hur de arbetar med supportrar som av någon anledning gjort något otillåtet och fått en avstängning.

Båda föreningarna arbetar med ett åtgärdsprogram, där supportern ifråga i någon form får arbeta inom föreningen, tex sälja programblad eller att man får gå på matchen med en förälder, istället för att få en strikt avsägning från lagets matcher. Ett arbete som man tycker ger resultat, där man oftast behåller en genuin supporter genom att ge en andra chans istället för att stänga alla dörrar.

Anders Hultin berättade hur Guliganerna arbetar förebyggande för att motverka oroligheter kring matcherna. Där ett stort arbete läggs vid att få ung som gammal mer delaktig i föreningen genom föreningsdemokratiska former.  Ett arbete för att stärka samhörigheten med sin förening samtidigt som man lyfter fram alla goda krafter för en positiv läktarkultur.

Vad gäller kameraövervakning var det något som åklagaren önskade bättre kvalité på för att man på ett bättre sätt ska se vem som begår ett brott, Björn Eriksson frågade även om det inte var möjligt att använda befintlig teknik på ett effektivare sätt. Ett problem som uppstår enligt polisen är inte alltid brist på bra kameror utan även expertkunskapen att använda utrustningen.

Karl Lundén från SFSU kritiserade förslaget om att införa anmälningsplikt som riksdagen röstat igenom. Ett förslag som enligt Björn Eriksson röstats igenom efter stora oklarheter och missuppfattningar från riksdagens sida om hur det egentligen fungerar i England.

Vad gäller pyroteknikfrågan kunde Karl Lundén berätta att det inom kort kommer ett gemensamt uttalande från SFSU, SvFF samt SEF. Mer information ang detta kommer inom kort.

Stefan Andreasson gjorde flera inlägg om hur viktiga supportrarna är och att kontakten mellan klubbarnas ledningar och supportrarna fungerar bra och drog paralleller till FC Basel. Han poängterade även att både hemmalagets och bortalagets anhängare skall behandlas lika, något han menade skulle ge en än bättre stämning kring arenorna.

Björn Eriksson såg ett problem i att allmänheten har en bild av att det är väldigt oroligt på arenorna runt om i landet samtidigt som han inte såg samma verklighet. Han menade att media har en del av ansvaret där och att det under 2011 varit lugnare än tex året innan.

Björn Eriksson och hans sekreterare Stefan Dellså har sedan tidigare genomfört tre liknande mötet i Skåne, Östergötland och i Örebro län. Efter ytterligare möten, fakta sökande och forskning, studiebesök i England och Tyskland mm hoppas de kunna presentera sitt första delbetänkande i april 2012. Deras slutredovisning av vad de kommit fram till skall lämnas in senast den 31 mars 2013.

Björn Eriksson antydde att ett liknande mötet som idag skulle hållas när de kommit längre i sitt arbete för att de olika parterna skall kunna ge sina tankar och åsikter innan samordnarens förslags spikas.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det var ett mycket bra initiativ att bjuda in olika parter för att diskutera frågorna som kom upp, många av frågorna som togs upp kunde vi grävt betydligt djupare i men det är en god start och vi ser med intresse fram emot ett nytt möte. Vi från Guliganerna är övertygade om att dialog är helt rätt väg att gå för att nå bäst resultat.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela