Guliganerna

Guliganerna

Sammanfattning av SFSU-helgen

Helgen 17-18 November samlades representanter för Sveriges supportrar på Friends Arena för att diskutera viktiga aktuella supporterfrågor och hålla årsmöte. Från Guliganernas sida var Anders Hultin på plats. 

Under lördagen bjöd SFSU in till workshops och paneldiskussioner kring ämnen så som SLO-systemet, pyroteknik samt samarbetet mellan polis och fotbolls- klubbar/supportrar på nya Friends Arena. Dagen inleddes vid 12 med Lunch och uppsamling då många rest långväga för att kunna närvara.  Bland de inbjudna gästerna fanns exempelvis Björn Eriksson, riksdagens utnämnde samordnare i frågan om förebyggande av brottslighet vid idrottsevenemang. Internationella besökare på plats inkluderade Hanne Mari Jordsmyr NSA, Norsk Supporter Allianse samt Stuart Dykes och Ben Shave från Supporter’s Direct. På söndagen kom även Daniela Wurbs från Football Supporters Europe.

Vid paneldiskussionen om SLO-systemet inledde Stuart Dykes med att berätta om hur SLO-systemets införande har fungerat i andra Europiska länder. Just nu använder Stuart, Sverige som ett  ”best practice” exmpel i arbetet med andra länder.  SLO-systemet i Sverige har nämligen fallit väldigt väl ut bland många av de Allsvenska klubbarna. Sverige har varit duktiga på att anamma många av de arbetsmetoder som fungerat bra i Tyskland och anpassa till svenska förhållanden. Därefter fick Alexander Ström, Helsingborgs IF och Lena Gustafsson Wiberg, Djurgårdens IF berätta om sina erfarenheter efter det här första året. Övriga medverkande i panelen var Eric Sjölin, SLO IF Elfsborg samt Robert Buyukkilic Syrianska FC. Deltagarna fick ställa frågor och diskutera SLO-frågan, kontentan är att det fortfarande skiljer mycket mellan de allsvenska klubbarna och att det kommer att ta ett bra tag innan systemet fungerar väl. Men i Sverige ser vi det som en styrka att SFSU varit med vid införandet och kunnat påverka mycket av utformningen.

Nästa workshop och paneldiskussion rörde pyroteknik. Hanne Mari Jordsmyr, NSA redogjorde hur man arbetat i Norge där man kommit långt med att få bränna pyroteknik under ordnade former. Tyvärr är debatten om laglig pyroteknik väldigt infekterad i Norge efter en match för några veckor sedan mellan Vålerenga och Lilleström där pyroteknikdispensen missbrukats. I Norge hoppas man på att detta inte skadat möjligheterna för att arbeta vidare med frågan för mycket, i stort har det varit väldigt positivt. Övriga i panelen som deltog var Mats Jonsson, säkerhetsansvarig i Djurgårdens IF, Michael Andersson, Ultras Göteborg samt Victor Capel SFSU. Diskussionen i stort handlade om att alla inblandade parter är överrens om att dagens nuvarande system med totalförbud inte har minskat det olagliga användandet. Istället är alla för att undersölka möjligheterna att åter kunna ansöka och göra det under lagliga former. Här öppnade nationella samordnaren Björn Eriksson för att laglig pyroteknik är en av punkterna han arbetar med och att det kommer att bjudas in till en konferens i Januari med olika parter för att diskutera vilka möjligheter som finns i frågan.

Vid tredje workshopen var tanken att  deltagarna skulle få välja mellan två paralella ämnen, polis-frågan eller Supporters Trusts. Då alla valde polisfrågan var det ett enkelt val att skjuta på supporters trusts. I panelen deltog Björn Eriksson, nationell samordnare, Dan Blomberg, Järnkaminerna samt  Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD). Panelen leddes av Tony Ernst MFF. Diskussionen handlade mest om det bristande förtroendet ifrån supportrars sida gentemot polisen som många upplever har blivit sämre de senaste åren. Anledningen till det handlar om avsaknad av dialog, en del märkliga insatser samt den heta potatisen om fakturering i Stockholm. Björn Eriksson medgav att han såg en del av den problematik som supportrar lyfter fram och kommer att ha med ett flertal frågor i den nationella utredningen när den ska vara klar.     Det diskuterades även om vikten att påverka på ett politiskt plan för att nyansera bilden av supporterproblemen i samband med idrott. Som exempel nämndes anmälningsplikten som röstades för av Riksdagen i ett försök att verka handlingskraftiga. Det är viktigt att påverka alla instanser för att fatta beslut utifrån en nyanserad bild och inte kortsiktiga populistiska.

På kvällen avrundades lördagen med mat och några öl för alla de supportrar som sov över i Stockholm.

På söndagen var det dags för årsmöte och totalt deltog de flesta av de 15 supporterföreningar som rent formellt betalt in medlemskap för 2012. Vi konstaterade att SFSU under 2013 ska lägga ansvar i att värva supportergrupper att verkligen, även rent formellt bli medlemmar. Känslan är att SFSU har ett stort stöd ute i supporter-Sverige, vilket inte minst syns vid kampanjer.

Victor Capel sittande ordförande i SFSU gick igenom verksamhets- och revisionsberättelsen som godkändes. Fokusfrågan 2012, ståplatsreduceringen avhandlades. Där har SFSU arbetat med läktarkampanjer, möten och övrigt lobbyarbete. Frågan ligger just nu hos SEFs styrelse och SFSU är försiktigt optimistiska till en förändring i den riktning vi önskar.

Till ny ordförande i SFSU valdes Tony Ernst, Malmö FF supporter. Resterande styrelse ser ut som följer:

•Patrik Svensson,                                 Helsingborg IF omval 2år
•Gustav Gelin                                        Hammarby IF omval 2år
•Lena Gustafsson Wiberg                  Djurgårdens IF nyval 2år
•Eric Sjölin                                             IF Elfsborg fyllnadsval 1år omval
•Michael Kihlman                                 IFK Norrköping fyllnadsval 1år omval
•Victor Capel                                         AIK fyllnadsval 1år nyval
•Suppleanter
•Michael Andersson                             IFK Göteborg omval
•Jimmi Johansson                               Camp Sweden omval
•Mathias Schwarz                                 IFK Göteborg nyval
•Susanne Lundberg                             Malmö FF nyval

•Linus Jensen                                       Helsingborgs IF nyval

Till fokusfråga för 2012 valdes bevarandet av 51%-reglen. Anders Almgren berättade om arbetet i arbetsgruppen för två år sedan och förklarade mer ingående vad som kommer att krävas och hur läget ser ut. Ben Shave från Supporters Direct berättade om läget i UK där han arbetar med att hjälpa supportrar att organisera sig för att kunna få inflytande i sina klubbar.  Vi kommer att ha ett internationellt stöd för att driva frågan om att bevara medlemsdemokration i Sverige.

Till sist bestämdes att SFSUs nästa kongress och årsmöte ska arrangeras i Göteborg i November 2013.

Texten är tagen från SFSU:s hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela