Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Guliganerna

Guliganerna

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Årsmötesprotokoll – 27/1 – 2015

1.Parentation

En parentation för att hedra medlemmar som har lämnat oss under 2014. Ronny Andersson, Margareta Hultin och Klas Ingesson hedrades.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

64 stycken var vi på mötet.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet beslöt att mötet är stadgeenligt utlyst.

4- Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tilläget att 4.5 Stefan Andreasson var med en stund på mötet.

4.5 Stefan Andreasson

Stefan redogjorde samarbetet mellan Elfsborg och Guliganerna. De möten man har haft har varit bra och goda diskussioner. 2014 har vi haft högt i tak och vi har även slutit samman kring den tuffa avslutningen av året. Stefan säger att Guliganerna är bäst i Sverige.

Stefan tackade för tavlan som Elfsborg fick av Guliganerna vid 110-årsjubileumet. Han tackade även i förskott för den bild som skall målas i styrketräningsrummet av Klas Ingesson.

Stefan tog också tillfället och tackar av vår avgående ordförande Anders Hultin med en inramad signerad jubileumströja.

Glenn tog nu även chansen att tacka av både Emelie och Anders med ett Suporterkit till den yngste guliganen samt en tavla med bilder från åren som varit.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Henric Hagberg valdes till mötesordförande.

Tomas Svensson valdes till mötessekreterare.

6. Val av justeringsmän.

Mikael Redin och Fredrik Enström valdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

Revisorernas berättelse lästes upp och godkänders och lades till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

10. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret

Anders Hultin meddelade att inga större planer finns, då det blir en nystart i styrelsen. Vi kommer att fortsätta med att ordna resor och den första resan till Tele2 är redan uppe.

11. Fastställande av medlemsavgiften

Medlemsavgiften för 2016 faställdes som oförändrad.

12. Val av:
a, Ordförande, nyval på 2 år

Glenn Holvik Gustavsson valdes till ordförande på två år.

b, Ledamot 1, nyval på 2 år

Ludvig Andersson valdes till ledamot på två år.

c, Ledamot 2, nyval på 2 år

Ninja Claesson valdes till ledamot på två år.

d, Ledamot 3, nyval på 2 år

Jakob Franzén valdes till ledamot på två år.

e, Ledamot 4, nyval på 2 år

Maria Sabel valdes till ledamot på två år.

f, Ledamot 5, omval på 1 år

Malin Nilzon valdes till ledamot på 1 år.

g, Två revisorer på en tid av två år, varav en sammankallande

Till revisor och tillika sammankallande på 2 år valdes Lena Berntson

Till revisor på tvår år valdes Anders Simonsson

h, Ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Till sammankallande för valberedningen valdes Andreas Tranlöv

Till valberedning valdes Christoffer Kjörnsberg och Fredrik Johansson

13. Behandling av motioner och förslag från medlemmar

Motion ifrån Tim Magnusson gällande se över alternativ till pub. Årsmötet bifaller motionen.

14. Övriga frågor

Det fanns en övrig fråga som Henric Hagberg lyfte. Han lyfte frågan om vi kunde utse honom till sammankallande för reseorganisering från Skaraborg. Mötet sade att vi skall ge styrelsen i uppdrag att se om det finns lokala personer som kan vara officiella kontaktpersoner för Guliganerna.

Patrik Brandt lyfte frågan om borta supporterkort och använda villan även på hemmamatcher. Eric sade att det även kommer att vara aktuellt för denna säsongen. Glenn sade att styrelsen tar med sig det och ser över hur de skall fungera.

Vi fick en fråga kring det med bengalbränning. Glenn svarade att vi inte står bakom det så länge det är olagligt. Andreas sade att det finns ett protokollfört möte där vi diskuterade det hela.

15. Mötets avslutande

Glenn tackade för förtroende och sa även att han gärna ser förslag på vad vad vi vill att de skall arbeta med.

Mötesfunktionärerna fick ett tack och en varm applad.

Sedan förklarade den eminenta mötes-ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Henric Hagberg                                 Tomas Svensson

Ordförande                                          Sekreterare

 

Mikael Redin                                      Fredrik Enström

Justerare                                              Justerare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela