Guliganerna

Guliganerna

Uttalande från Guliganernas styrelse

Vi i Guliganernas styrelse har tagit del av den debatt som just nu pågår. Vi har noterat och tagit del av olika åsikter. Med debatten i åtanke har vi fått in frågor till styrelsen som vi samlat in som underlag för diskussion. Detta ligger till grund för den information som efterföljer.

Guliganernas föreningsmodell är ett framgångskoncept som baseras på föreningsdemokrati. Vi arbetar aktivt för att kunna vara en inkluderande förening där det ryms medlemmar i ett stort spektra, alltfrån vår äldsta medlem som är över 90 år till vår yngsta medlem som inte ens är ett år fyllt. Vi särskiljer inte våra medlemmar oavsett bakgrund. Öppen kommunikation är något vi i Guliganerna alltid förespråkar för att kunna behålla vårt goda samarbete med IF Elfsborg, polisen och våra medlemmar för att kunna skapa ett bra och trivsamt klimat.

Pyroteknik

Guliganerna eller Guligan Tifo Support kommer aldrig använda eller bekosta pyrotekniska arrangemang så länge det är olagligt som det är idag. Vi tror dock den bästa lösningen för svensk fotboll och läktarkultur är en legalisering där säkerheten är den viktigaste aspekten.

Guliganerna har inga befogenheter att ingripa vid användandet av pyroteknik. Detta gäller oavsett om man är medlem i Guliganernas förening eller ej. Vi har heller ingen befogenhet att stänga av personer från IF Elfsborg eller Borås Arena, detta ansvar ligger på polismyndighet och IF Elfsborg som arrangör.

Hur går vi vidare?

Guliganerna har för avsikt att agera långsiktigt och bevara goda samarbeten med samtliga parter. För att kunna behålla vår föreningsmodell behöver vi vara inkluderande. Vi tror inte att lösningen på problemet är att exkludera personer, då man bara skjuter problemet ifrån sig. Vi vill vara med och ta ansvar och föra dialog för att hitta en hållbar lösning som passar alla våra medlemmar och kommer aldrig stå bakom illegala handlingar. De åtgärder vi gjort hittills är att delta i diskussion med IF Elfsborg för att hitta en bra väg att gå framåt, detta är något vi avser att fortsätta med.

Guliganernas styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela