Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Guliganerna

Guliganerna

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/e/4/9/guliganerna.se/httpd.www/v6/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Valberedningens förslag till årsmötet 2015

Guliganernas valberedning, från början bestående av Linus Ternander som sammankallande samt Fredrik Johansson och Ludvig Andersson, har under en längre tid arbetat med att sätta ihop ett förslag till ny styrelse för föreningen inför det stundande årsmötet. Tidigt i processen valde Ludvig Andersson att lämna sitt uppdrag i valberedningen då han istället hade ambitionen att kandidera till en styrelsepost. Arbetet har gått till som så att vi har lyssnat av med nuvarande styrelse om hur de tycker att arbetet under året har gått och vad de ser att de vill förändra till kommande år. Vi har även sett till vilka kompetenser som anses kunna tillföra styrelsen ny och positiv kraft. Därefter har det via föreningens hemsida annonserats efter förslag till kommande styrelse, där responsen har varit god. Det har också diskuterats förslag med olika medlemmar inom föreningen.

Under årsmöte skall följande ordinarie val göras, samtliga för en tid på två år:
– Ordförande
– Fyra stycken ledamöter.

Valberedningens förslag är följande:

Ordförande – för en tid på två år
Glenn Holvik Gustavsson
Glenn har verkat i Guliganernas styrelse i tre år. När Anders Hultin meddelade att han avgår som ordförande kändes Glenn som det givna alternativet då han sedan tidigare har erfarenhet av att ha varit föreningsordförande i Hestrafors IF. Men framförallt besitter Glenn ledaregenskaper som vi anser är viktiga för att utveckla föreningen. Han är lyhörd och har många visioner. Han har också visat att han är beredd att ta debatter, såväl med medlemmar som offentligt. Vi anser att Glenn kan leda  och organisera föreningen mot nya mål.

I och med att Glenn redan nu innehar en styrelsepost som går ut först nästa år kommer vi föreslå årsmötet att genomföra ett fyllnadsval för en tid på ett år. Se förslaget längre ner.

Ledamot – för en tid på två år
Ludvig Andersson
Ludvig är en medlem som har varit med och hjälpt till i föreningen vid olika arrangemang de senaste åren. Nu föreslår vi att Ludvig går in i styrelsen som ledamot då vi anser att han har det engagemang och den arbetsvilja som krävs för att utveckla föreningen.

Ninja Claesson
Ninja är relativt ny inom föreningen. Vi anser att hon på det sättet kan bidra med nya idéer om hur Guliganerna kan fortsätta utvecklas. Dessutom besitter hon viktiga egenskaper vad gäller IT som vi tror kan komma att vara till stor nytta för föreningen.

Jakob Franzén
Jakob har varit med i föreningen sedan barnsben. Han har under de senaste åren varit aktiv inom Guligan Tifo Support och gjort ett bra jobb på Elfsborgsläktaren. Vi anser att han kommer tillföra styrelsen positiva egenskaper, kanske framförallt vad gäller läktarbiten, och han har även visat det engagemang och intresse som krävs för ett styrelsearbete.

Maria Sabel
Maria har under 2014 kanske framförallt synts genom sitt arbete med Gulsvarta systrar. Hon har också hjälpt till vid flera stora arrangemang. Maria besitter goda egenskaper vad gäller organisation och arbetsvilja som vi anser kommer vara behövliga i styrelsen.

Ledamot – fyllnadsval för en tid på ett år
Malin Nilzon
Malin har ett år bakom sig i styrelsen då hon vid förra årsmötet gick in på ett fyllnadsval. Hon har visat stort intresse av att fortsätta sitt uppdrag och hon har ett engagemang som vi anser är viktigt för fortsatta uppgifter i styrelsen.

Sedan tidigare sitter även följande personer i styrelsen, samtliga med ett år kvar på respektive mandatperiod:
Vice Ordförande: Kennet Johansson
Kassör: Jesper Andersson
Ledamot: Josef Borhammar

Valberedningen vill även passa på att rikta ett stort tack till Anders Hultin, Emelie Haglund, Cecilia Karlén och Simon Ring som nu väljer att avsluta sitt arbete i Guliganernas styrelse.

Vi ses på årsmötet!

Valberedningen bestående av,
Linus Ternander
Fredrik Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela