Guliganerna

Guliganerna

Valberedningens förslag till årsmötet 2016

Guliganernas valberedning har under de senaste månaderna arbetat för att få ihop det vi tror är det bästa förslaget till styrelse i Guliganerna under jubileumsåret 2016. Valberedningen som valdes på årsmötet 2015 bestod av Andreas Tranlöv i egenskap av sammankallande, Fredrik Johansson och Christoffer Kjörnsberg. Christoffer valde dock att innan vi satte igång med arbetet att ta fram nya kandidater att lämna valberedningen för att själv kandidera till styrelsen.

Vårt arbete, förutom att löpande känna av hur arbetet i styrelsen flutit under året, började med att vi genomförde intervjuer med samtliga sittande i 2015 års styrelse. Dessa intervjuer inriktade sig på hur de tyckt att arbetet flutit under säsongen, vad de skulle vilja förändra samt hur de ställde sig till att fortsätta arbete i styrelsen under 2016.

För att stämma av hur arbetet I styrelsen under 2015 har genomförts har valberedningen gjort intervjuer med samtliga sittade. Syftet med intervjuerna var även att ta reda på vilka förändringar de sittande vill åstadkomma samt hur de ställer sig till ett fortsatt arbete i styrelsen under 2016.

Vi har även kollat på vilka kompetenser den nuvarande styrelsen besitter och vilka kompetenser vi anser saknas men som skulle kunna tillföra styrelsen ny och positivt kraft. Därefter har det via föreningens hemsida och sociala medier annonserats efter förslag och tankar från samtliga medlemmar angående kommande styrelse.

Under årsmötet skall följande ordinarie val göras, samtliga för en tid på två år:
– Vice ordförande
– Kassör
– Två stycken ordinarie ledamöter.

Valberedningens förslag är följande:

Vice ordförande – för en tid på två år
Kennet Johansson – omval

Kennet har redan hunnit sitta i Guliganernas styrelse i 12 år och varit aktiv i föreningen sedan den grundades 1991. Under de tre senaste ordförande har han fungerat som vice ordförande. Kennet har under dessa år varit en aktiv del av styrelsen där han i första hand haft hand om Guliganernas resor samt arbetet med kontakt med IFE och polis angående säkerhetsfrågor. Han har alltid varit en positiv kraft som, förutom att bidra inom sina områden, också under hela tiden tillfört energi till samtliga de styrelsekonstellationer han suttit i.

Kassör – för en tid av två år
Jesper Andersson – omval

Vi föreslår omval av Jesper. Jesper har suttit som vald medlem i styrelsen sedan årsmötet 2010 och under hela tiden fungerat som föreningens kassör. Jesper har, under hela hans styrelsetid, varit bland de som arbetat absolut hårdast för föreningen och alltid ställt upp när det behövts en insats. Han har också skött sitt uppdrag med att hålla koll på föreningens ekonomi helt utan anmärkningar.

Ledamot – för en tid på två år
Christoffer Andersson – nyval
Christoffer har varit aktiv i Guliganerna sedan 2005. Han har under dessa år bidragit både med sitt engagemang i speciellt läktarfrågor men även ställt upp och tagit ansvar inom så gott som alla områden där föreningen verkar. Det har inte spelat någon roll om det har handlat om att dra in pengar till cancerfonden i vårt arbete för att hedra Klas Ingesson, arbeta med GTS, att arbeta för att få läktarrummet att bli så bra som möjligt eller att hjälpa till med bussresor eller souvenirförsäljning. Christoffer har kunskap, ett kontaktnät och en arbetsvilja som vi i valberedningen anser kan utveckla styrelsen.

Christoffer Kjörnsberg – nyval
Christoffer har varit medlem i Guliganerna sedan 2005. Han har under de senaste åren varit den person som varit ansvarig för arbetet i GTS.  Han har skött arbetet runt GTS med bravur, trots de tuffa förutsättningarna. Christoffer är arbetsvillig, dedikerad och en person som alltid ställt upp för föreningen under hans år som medlem. Vi anser att Christoffer har allt som krävs för att på ett positivt sätt kunna komma in och utveckla styrelsen.

Sedan tidigare sitter även följande personer i styrelsen, samtliga med ett år kvar på respektive mandatperiod:

Ordförande: Glenn Holvik
 Gustavsson
Ledamöter: Maria Sabel, Jakob Franzén, Ninja Claesson och Ludvig Andersson.

Valberedningen vill även passa på att rikta ett stort tack till Josef Borhammar och Malin Nilzon som nu väljer att avsluta sitt arbete i Guliganernas styrelse.

Vi ses på årsmötet den 26 januari!

Valberedningen bestående av,

Andreas Tranlöv och Fredrik Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela