Guliganerna

Guliganerna

Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Guliganernas valberedning har under de senaste månaderna arbetat för att få ihop det vi tror är det bästa förslaget till styrelse i Guliganerna för 2017. Valberedningen som valdes på årsmötet 2016 har bestått av Fredrik Johansson, Frans Lindman och i egenskap av sammankallande Andreas Tranlöv.

Vårt arbete, förutom att löpande känna av hur arbetet i styrelsen flutit under året, började med att vi genomförde intervjuer med samtliga sittande i 2016 års styrelse. Dessa intervjuer inriktade sig på hur de tyckt att arbetet flutit under säsongen, vad de skulle vilja förändra samt hur de ställde sig till att fortsätta arbete i styrelsen under 2016.

Vi har även kollat på vilka kompetenser den nuvarande styrelsen besitter och vilka kompetenser vi anser saknas men som skulle kunna tillföra styrelsen ny och positivt kraft. Därefter har det via föreningens hemsida och sociala medier annonserats efter förslag och tankar från samtliga medlemmar angående kommande styrelse.

Under årsmötet föreslår vi att följande val görs, samtliga för en tid av två år:

– Ordförande.
– Fem stycken ordinarie ledamöter.
– Två revisorer, varav en sammankallande.

 

Valberedningens förslag är följande:

Ordförande – för en tid av två år

Isak Edén – nyval

Isak har varit medlem i Guliganerna sedan 2009. Hans engagemang har för den stora massan främst visat sig genom de podcasts, Från gräset i götet till plasten i Borås och Gulsvart Göteborg, han är/varit aktiv i. Vi tror att hans brist på erfarenhet inom Guliganernas styrelse väl vägs upp erfarenheten i resterande styrelse samt hans egenskaper som framåtanda. Just nu studerar Isak Europakunskap och nationalekonomi på Göteborgs Universitet där han precis slutfört sin kandidatexamen och just nu arbetar med nästa..

 

Ledamöter – för en tid av två år

Jakob Franzén – omval

Jakob har suttit i styrelsen sedan årsmötet 2015 men varit medlem i föreningen sedan barnsben. Han har under 2016 primärt arbetat med reseverksamheten. Jakob har under 2016 växt in väldigt bra i styrelsearbetet där han visat att han inte har problem att ta ansvar och lösa de uppgifter han tar på sig och tilldelas. Jakob arbetar med kundsupport.

Niclas Johansson – nyval

Niclas har varit medlem i Guliganerna sedan 2007 men under de senaste åren varit allt mer aktiv då han bland annat drivit den uppskattade bloggen Gulsvart Passion. Vi tycker speciellt att hans idérikedom och arbetsvilja är det som gör honom till en lämplig kandidat till styrelsen. Han arbetar just nu med kundtjänst.

Kim Eriksson – nyval

Kim är en van styrelsemedlem då han redan tidigare suttit i Guliganernas styrelse, åren 2011 och 2012, samt för tillfället även sitter i två andra föreningsstyrelser. Vi vet sedan Kims förra sejour i styrelsen att han är duktig på organisationsfrågor och att se till att verksamhet rullar samtidigt som inga bitar faller mellan stolarna. Han har varit medlem i Guliganerna sedan 2002 och under nästan hela tiden varit med och tagit ansvar. På sin fritid arbetar han på en revisionsbyrå.

Rebecka Lundell – nyval

Rebecka har stått på ståplats sedan 2003 och varit medlem i Guliganernas nästan lika länge. Hon har varit en del av Gulsvarta Systrar ända sedan starten. Vi tror att Rebecka med sitt goda kontaktnät, långa erfarenhet inom föreningen och arbetsvilja är en utmärkt styrelsemedlem. Vid sidan av IFE så pluggar hon just nu tredje året på lärarprogrammet på Borås Högskola.

Alfred Johansson – nyval

Alfred har varit en aktiv del av Guliganerna sedan första året på högstadiet. Hans största insatser har varit inom G.T.S där han varit drivande i snart 10 år. Han har även tidigare suttit i Guliganernas styrelse då han var ledamot redan 2010. Alfred har under hela sin tid som aktiv del av Guliganerna varit en drivande kraft med idéer för föreningen, koreografier och souvenirer. Han arbetar sedan snart ett år tillbaka på tryckeri.

 

Revisorer – för en tid av två år

Anders Simonsson, sammankallande – omval

Lena Berntson – omval

 

Kvar i styrelsen:

Följande personer sitter kvar i styrelsen samtliga med ett år kvar på respektive mandatperiod.

Vice ordförande: Kennet Johansson
Kassör: Jesper Andersson
Ledamöter: Christoffer Andersson och Christoffer Kjörnsberg

 

Tack!

Valberedningen vill även passa på att rikta ett stort tack till Maria Sabel, Ninja Claesson, och Ludvig Andersson som alla varit en del av styrelsen under de senaste två åren.

Vi vill såklart också rikta ett stort tack till Glenn Holvik Gustavsson som varit en del av Guliganernas styrelse i fem år varav han de senaste två suttit som ordförande.

 

Vi ses på årsmötet!

Vi ses på årsmötet som kommer att hållas i IF Elfsborgs pressrum på Borås Arena kl. 18.00 den 31 januari!

För mer information inför årsmötet se följande länkar :
1. Kallelse
2. Stadgar (inkl. dagordning)

Valberedningen bestående av,

Fredrik Johansson, Frans Lindman och Andreas Tranlöv.

Har du frågor? Hör av dig till andreas.tranlov@hotmail.com.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela