Guliganerna

Guliganerna

Rapport från styrelsehelgen i Varberg 2018.

Lördagen 17/2

På lördagen åkte tre bilar (två från Borås och en från Skaraborg via Göteborg) med styrelseledamöter i Guliganerna ner till Varberg för en årlig styrelsehelg. Precis som förra året var basen för helgen hotell Gästis i Varberg och helgen hade inte varit möjlig utan stöd från SISU. Hela styrelsen kunde närvara vilket innefattar nio personer varav 4st inte var med i styrelsen under föregående år. Syftet med helgen är att styrelsen ska lära känna varandra, lägga upp en fungerande plan för hur styrelsearbetet ska fungera under året samt lägga upp en strategi och grova penseldrag för arbetsåret kring saker vi behöver göra samt saker vi vill genomföra.

Helgen började tidigt på lördagen med frukost och lite allmänt snack för att lära känna varandra bättre. För även om de flesta har koll på varandra sedan tidigare från läktaren så är det en annan sak att sitta i samma styrelse. Lördagen fortsatte sedan med att ordförande Isak gick igenom föregående års styrelsearbete, hur det fungerat rent praktiskt, vad som gjordes bra och vilka förbättringsområden det finns inför 2018.

Lördagen fortsatte sedan med att en ”tankekarta” skapades genom att samtliga helt fritt fick brainstorma kring vad vi inom styrelsen vill göra för våra medlemmar under året. Idéerna sprutades fram och förhoppningsvis kommer ni som medlemmar märka av att flertalet av de här idéerna kommer realiseras och genomföras under året.

Föreningens verksamhet

Det var sedan dags att på ett mer strukturerat sätt gå igenom hur vi ska kunna genomföra alla idéer på bästa sätt och hur styrelsen ska formera sig under 2018. De senaste åren har det varit mer eller mindre liknande verksamhetsområden men konsensus rådde att dessa behövdes se över och bli mer anpassade till styrelsens kvalitéer och intresseområden. Grunderna är givetvis desamma som tidigare år, föreningens verksamhet bygger fortsatt på medlemmar, resor, souvenirer, evenemang och kommunikation. Verksamhetsområdena presenteras i en separat artikel (http://guliganerna.se/2018/verksamhetsomraden-2018) med information om varje område samt kontaktuppgifter till den ansvariga personen för det specifika området.

Efter grunden för verksamhetsområdena och vem som skulle ha ansvaret bestämts byttes arbetsuppgifterna ut mot att genomföra en SWOT-analys på ett av föreningens verksamhetsområden. Eftersom medlemsantalet och medlemsengagemanget varit mycket i fokus i tidigare diskussioner under dagen valdes det ut som ämne. En SWOT-analys är ett klassiskt begrepp inom företagsvärlden och innebär att man listar styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar för verksamheten. Ett litet annorlunda upplägg i de här sammanhangen men det led till väldigt intressanta diskussioner. Det är alltid bra att ta ett kliv bak och verkligen granska verksamheten från ett utanför perspektiv för att inse vad man är bra på samt var det finns utvecklingspotential.

Efter SWOT-analysen och fika var det dags att återgå till verksamhetsområdena. Styrelsen delade in sig i tre mindre arbetsgrupper, en med kommunikation/media/medlemmar, en med event/evenemang samt en resegrupp. Guliganerna kommer hålla ett medlemsmöte 1/3 (http://guliganerna.se/2018/guliganerna-bjuder-till-medlemsmote) där vi kommer delge information men framförallt ta in er medlemmars åsikter och idéer kring föreningens verksamhet.

Lördagen avslutades sedan med spa på hotellets spaavdelning, middag och kvällsaktivitet. Sammantaget en lång och produktiv dag där idéerna flödade och som förhoppningsvis mynnar ut i väldigt mycket bra för er medlemmar.

Söndagen 18/2

Söndagen tog vid där lördagen slutade (innan middagen och kvällsaktiviterna…) och de sista planerandet kring verksamhetsområdena (för helgen) genomfördes. Efter det här var det dags för årets första styrelsemöte som även räknas som ett konstituerande styrelsemöte där budgeten för året godkändes. Lördagens och söndagsmorgonens diskussioner utgick utifrån vad föreningen vill göra och var vi vill vara 2018 medan styrelsemötet mer handlade om den närmsta framtiden.

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad helg med flertalet givande diskussioner och det känns som att styrelsen är väl diversifierad i såväl ålder, geografisk spridning som intresseområden och kunskapsområden. Det finns gott om idéer och vilja att genomföra bra grejer för föreningens medlemmar oavsett om det gäller uppladdningar innan match, sälja souvenirer, göra rörlig media eller engagera föreningens medlemmar. Guliganerna står precis som vanligt inför en rad utmaningar men vi står också väldigt bra rustade för att tackla dessa och föra föreningen framåt inom många området. Om man ska sammanfatta helgen och allt som diskuterades i ett ord så handlar det om medlemsengagemang och det är något som kommer genomsyra hela verksamheten under 2018. Föreningen finns till för våra medlemmar och det blir vår uppgift att engagera och attrahera fler medlemmar till föreningen 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela