Guliganerna

Guliganerna

Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen som valdes på årsmötet 2017 har bestått av Simon Ring och sammankallande Frans Lindman. Sara Karlén valdes också in men valde i ett tidigt skede att lämna valberedningen för att själv kandidera till styrelsen.

Under ett par månaders tid har vi arbetat med att följa upp det gångna årets arbete i styrelsen. Vi har intervjuat samtliga styrelsemedlemmar för att få ett grepp om hur arbetet har fortlöpt samt för att få reda på vilka egenskaper som vi skulle leta efter när vi sökte personer som ska väljas in i styrelsen under årsmötet.

Under årsmöte skall följande ordinarie val göras, samtliga för en tid på två år:

  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Två stycken ledamöter

Utöver dessa föreslår vi att det görs tre fyllnadsval, samtliga på ett år.

 

Valberedningens förslag är följande:

Vice ordförande – för en tid av två år
Kennet Johansson – Omval

Kennet har suttit i styrelsen i fjorton år och har suttit som vice ordförande under många år. Han har framförallt varit ansvarig för resor och haft kontakt med IFE och polisen i säkerhetsfrågor.

Kassör – för en tid av två år
Kim Eriksson – Nyval

Kim valdes vid förra årsmötet in som ledamot och har under året deltagit i styrelsearbetet. Han har också suttit i Guliganernas styrelse åren 2011-2012. Som främsta egenskaper kan nämnas hans noggrannhet och ansvarskänsla.
Kim arbetar på en revisionsbyrå och sitter i ett par andra föreningsstyrelser.

Ledamot – för en tid av två år
Andreas Nilsson – Nyval

Andreas har varit aktiv på Elfsborgsläktaren en längre tid. Han blev medlem i Guliganerna 2005 och har sedan 2010 varit en del av Yellow Fanatics där han har tagit stort ansvar. Andreas jobbar för tillfället som köksbiträde på SÄS efter att han nyligen slutfört sin kockutbildning. Vi anser att Andreas är en lämplig kandidat för styrelsen då han under en längre tid varit engagerad i föreningen och har flera gånger överträffat förväntningarna på de uppgifter han har ansvarat för.

Ledamot – för en tid av två år
Inget förslag

På grund av flera omständigheter har valberedningen misslyckats med att hitta en kandidat att föreslå till den här platsen.

Ledamot – fyllnadsval för en tid av ett år
Jesper Andersson

Jesper har suttit som föreningens kassör sedan 2010 men väljer nu att ta ett kliv åt sidan. Under de här åren har Jesper varit en stöttepelare som övriga styrelsemedlemmar samt hela föreningen kunnat luta sig mot då han alltid har ställt upp när det har behövts samt ofta gjort ett otacksamt men nödvändigt jobb. Vi vet att han kommer att fortsätta göra ett stabilt jobb och kunna dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Ledamot – fyllnadsval för en tid av ett år
Sara Karlén

Sara har länge varit en pålitlig organisatör i föreningen. Hon har bland annat varit med och arrangerat cykelresor och julbord. Under året har hon varit med och arbetat med Unga elfsborgare. Sara är också aktiv inom SFSU där hon har suttit med i flera arbetsgrupper. Tidigare har hon varit ungdomsledare och styrelsesuppleant i en idrottsförening.
Vi tror att Sara kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper från föreningslivet och med sin känsla för planering och ordning och reda kommer hon passa utmärkt i styrelsen.
Sara utbildar sig till beteende- och genusvetare på Göteborgs Universitet.

Ledamot – fyllnadsval för en tid av ett år
August Nolbrant

August har trots sin unga ålder redan visat prov på både kompetens och engagemang då han under några års tid drivit Youtubekanalen Nittonhundrafyra och under de två senaste åren även tagit fram videomaterial för Guliganerna. Han är dessutom aktiv inom GTS. August går andra året på teknikprogrammet på Marks gymnasium och bor i Skene. Vi tror att August kan tillföra mycket till styrelsen med sin kompetens och sin kreativa ådra.

Följande personer sitter kvar i styrelsen

Samtliga med ett år kvar på respektive mandatperiod:

Ordförande: Isak Edén
Ledamot: Alfred Johansson

Följande personer lämnar styrelsen i och med årsmötet. Valberedningen vill tacka för ett gott arbete.

Christoffer Andersson
Christoffer Kjörnsberg
Jacob Franzén
Niclas Johansson
Rebecka Lundell

Vi ses på årsmötet som kommer att hållas i IF Elfsborgs pressrum på Borås Arena kl. 18.00 den 30 januari!

Valberedningen bestående av Simon Ring och Frans Lindman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela