Guliganerna

Guliganerna

Vårt arbete med IF Elfsborgs matchtröja

Bakgrund

Det har länge funnits mycket tankar, åsikter och idéer kring IF Elfsborgs matchtröja. I samband med att matchtröjan för 2017 lanserades framkom det att det fanns ett stort missnöje med den tröja som då släpptes. Matchtröjan drogs då tillbaka och en ny lanserades.

Men frågan om matchtröjan avslutades inte där. Diskussioner om matchtröjan har fortsatt i och kring föreningen under hela 2017 och 2018. Samtidigt har vi i Guliganernas styrelse försökt snappa upp och framföra dessa tankar.

En direkt konsekvens av den uppståndelse kring matchtröjan som blev inför säsongen 2017 var att de ansvariga hos IFE framöver ville involvera fler i framtagningen av matchtröjan. Frågan har därför diskuterats flitigt under de supporterrådsmöten som hållits under året.

Med bakgrund i den kritik som uppkom under släppet 2017 och de diskussioner som förts senare har vi som sagt försökt sammanställa de förbättringsmöjligheterna . Vi har nedan delat in dem i tre kategorier:

  • Tröjans färg
  • Reklamen
  • Emblemet

 

Tröjans färg

Matchtröjan ska vara helfärgat gul. Inte randig och helst med så få inslag av svart eller någon annan färg som möjligt. Vi uppfattar den gula färgen som en stark kulturbärare och identitetsskapare och att den därför är något vi ska vara stolta över.

Anledningen till att det är viktigt att förtydliga att tröjan ska vara just gul och  utan andra inslag är för att enskilda personers åsikter, leverantörers åsikter eller övergående trender inte ska styra hur tröjan ser ut.

Från år till år har matchtröjans nyans skiftat i färg, vilket är en fråga vi tillsammans med de ansvariga börjat  arbeta med. IF Elfsborg har genom sin profilmanual fastslagit att färgkoden PMS 109 är Elfsborgsgul. Vi bör därför sträva efter att matchtröjan alltid ska ligga så nära den fastslagna kulören som det bara är möjligt.

Reklamen

Placeringen, färgen, storleken och utformningen av reklamen är en fråga som förmodligen diskuterats kring föreningen lika länge som vi haft reklam på vår matchtröja. Det är också en fråga som det så sent som för några år sedan motionerades angående på föreningens årsmöte.

Den linje vi har drivit i frågan är först och främst att reklamen borde ha en enhetlig färg. IF Elfsborg är gulsvarta med gul som huvudsaklig färg. Det naturliga vore alltså att märkning på en gul yta ska vara svart.

Vidare har vi också tagit upp placeringen av reklamen på själva tröjan. Många har kritiserat tröjan för att det  är för mycket och dessutom dåligt placerad reklam. Tröjan blir plottrig och därför mindre tilltalande. Vi har därför föreslagit att man ska flytta ihop reklamen på tröjans framsida till bröstet(där huvudsponsorn ensamt har sin reklam idag) och om möjligt förminska den något. Se exempelbild nedan.

Vi har vidare också lyft fram att det på sikt borde arbetas för att vi ska ha en ensam alternativt färre reklamplatser på matchtröjan. Bland annat genom att lyfta fram att ett minskat antal reklamplatser ökar den enskilda reklamplatsens värde.  Ett minskat antal reklamplatser alltså inte per automatik behöver betyda minskade sponsorintäkter.

Emblemet på bröstet

Den tredje och sista kategorin har även den varit en diskussion som funnits under åtminstone 10 år. 2007 fattade man beslut om att ”Elfsborgstexten” som prytt bröstet på IF Elfsborgs matchtröjor under drygt 60 år skulle bytas ut mot det nuvarande emblemet som härstammar från 1970-talet.

Detta skapade direkt diskussion i Elfsborgsled och det motionerades dessutom i frågan till IF Elfsborgs årsmöte. Frågan har mer eller mindre intensivt levt vidare sedan dess vilket blev tydligt under förra årets uppmärksamhet kring frågan.

Vi har därför drivit frågan om en återgång till den tidigare ”Elfsborgstexten” på föreningens matchtröjor. Detta  främst av historiska skäl.

Vi har då också varit tydliga med att ingen är intresserade av något hattande fram och tillbaka i frågan om vilket emblem som ska pryda tröjan. Byter vi tillbaka ska det vara permanent och potentiellt även stadgefäst.

 

Hur går arbetet vidare?

Vi upplever att vi fått ett gott bemötande av de ansvariga hos IF Elfsborg när vi kommit med kritik och förslag till förbättringar. En stor skillnad nu jämfört med tidigare är att det nu finns en ambition om att göra något mer genomarbetat och förankrat framöver.

Redan på IF Elfsborgs matchtröja modell 2018 ser vi vissa förbättringar tack vare de synpunkter vi kommit med. Flera av reklamloggorna är exempelvis svarta och själva tröjan bär en enhetligt gul färg.

Vår förhoppning är att vi framöver tillsammans kan se till få fram en matchtröja som så många som möjligt kan ställa sig bakom och känna sig stolta över. IF Elfsborgs matchtröja är inte vilket plagg som helst, det är det absolut finaste som finns.

Har du tankar, åsikter eller förslag om matchtröjan som du vill lyfta med oss eller som du vill att vi ska driva vidare? Eller tycker du att vi är helt ute och cyklar?
Tveka inte att kontakta oss via våra sociala medier eller vi mail på: info@guliganerna.se

 

2 svar

  1. Tack för ert engagemang för Sveriges viktigaste klädesplagg. Reklamen behövs givetvis (tyvärr) men det var längesedan elitidrott var ideell.Förslaget på bilden är utmärkt fast det tycker nog inte de som fått sin logga med liten text Ni är mycket viktiga traditionsbärare.

  2. Låt oss få tillbaka den riktiga Elfsborgströjan. Ge oss en klassisk, stilren tröja och låt den styggelse som infördes 2007 äntligen hamna på historiens sophög.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela