Guliganerna

Guliganerna

Verksamhetsområden 2018

Verksamhetsområden 2018

Sedan tidigare har föreningens medlemmar på årsmötena valt in Isak Edén som ordförande, Kennet Johansson som vice ordförande och Kim Eriksson som kassör. När styrelsen var i Varberg för den årliga styrelsehelgen bestämdes nya verksamhetsområden för året som kommer. Det blev en viss justering från föregående år. Verksamhetsområden och ansvariga för desamma är följande: 

Medlemmar

Föreningen är inte starkare än sina medlemmar och det här blir ett viktigt fokusområde under 2018. Såväl genom att bryta den nedåtgående trenden i faktiskt medlemsantal som att engagera fler aktiva medlemmar i föreningen och skapa mervärde för föreningsmedlemmar. Föreningen kommer satsa på större transparens bland annat genom fler medlemsmöten, fler aktiviteter för medlemmarna och förbättrad kommunikation i föreningens olika kanaler.

Ansvarig: Sara Karlén (sara.karlen@guliganerna.se alt medlem@guliganerna.se)

Ekonomi

Efter åtta år som föreningens kassör lämnade Jesper Andersson på årsmötet över bankdosan till Kim Eriksson. Guliganerna har en fortsatt stabil ekonomi men kronor och ören är alltid en viktig fråga. Desto starkare ekonomi desto fler möjligheter att skapa mervärde för medlemmarna. En ny budget är godkänd på årets första styrelsemöte som var under styrelsehelgen.

Ansvarig: Kim Eriksson (kim.eriksson@guliganerna.se)

 

Resor och säkerhet

Guliganernas viktigaste syfte och funktion är och har alltid varit att stötta IF Elfsborg såväl hemma som borta. Under föregående år skickades minst en storbuss till samtliga bortamatcher utom Sundsvall och AFC.  Höjdpunkten var ”Vi Tillsammans resan” till Halmstad. Resegruppen jobbar ständigt för att förbättra reseupplevelsen samt skapa nya minnesvärda resor och för att få fler supportrar att ge sig ut på vägarna för att stötta IF Elfsborg. Säkerhetsfrågor tas främst med Kennet Johansson.
Ansvariga: Kennet Johansson och Jesper Andersson.

(resor@guliganerna.se)

Mediaproduktion

Ett område där vi siktar på klar förbättring jämfört med föregående år är mediaproduktion. En ny Youtube-kanal kommer startas, mer rörligt material i sociala medier och en podcast är några områden som vi siktar på under året. Medieproduktion är viktigt för såväl kommunikation kring föreningens arbete som identitets- och intresseskapande. Det här området innefattar också foto/bild ackrediteringar till matcher. Har ni frågor, tips på idéer eller vill hjälpa till, kontakta August Nolbrant.

Ansvarig: August Nolbrant (august.nolbrant@guliganerna.se)

 

Kommunikation

Kommunikationen och transparensen till föreningens medlemmar är också ett område där vi siktar på förbättring från föregående år. Att skapa en levande och relevant hemsida med såväl information som ”nöjesläsning” är en ständig utmaning och ett område som kräver hjälp från föreningens medlemmar. Har ni intresse av att skriva och vara med i redaktionellt arbete angående texter till hemsidan, kontakta Isak Edén.

Det här området innefattar också all kommunikation i externa kanaler så som media.

Ansvarig: Isak Edén (isak.eden@guliganerna.se)

 

Souvenirer/Försäljning

Försäljning av souvenirer är ett av föreningens två viktigaste inkomstben (det andra är medlemsinkomsten) men också viktigt ur identitetssynpunkt. Under föregående år jobbade vi aktivt för att fler skulle bära gulaplagg på matcherna, vilket är ett arbete som fortsätter 2018. Har ni frågor kring beställningar från webshopen, idéer till nya souvenirer eller vår försäljning på marknader/matcher är det områdesansvarig ni kontaktar i första hand.

Ansvarig: Jesper Andersson (jesper.andersson@guliganerna.se).

 

Evenemang och lokal

Ett medlemskap i Guliganerna ska inte bara innefatta att man dryga 30 gånger/ år i samband med att IF Elfsborg har match. Föreningen har en större målsättning än så. Föreläsningar och Work shops i Gula Villan, Guliganmarschen, fotbollsturnering, julbord och liknande arrangemang har alltid varit en del av Guliganernas verksamhet och vi jobbar ständigt med att utveckla såväl gamla som nya idéer och evenemang. Användandet och framtiden av/för vår medlemslokal Gula Villan blir en nyckelfråga under 2018.

Ansvarig: Andreas Nilsson (andreas.nilsson@guliganerna.se).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela