Guliganerna

Guliganerna

Uttalande angående avsaknaden av kvinnliga visitatörer på Elfsborgsläktaren.

I Särskilda Tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan går det att läsa följande under § 14, ”åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation”.

I minst tio års tid har Guliganerna arbetat för att det ska finnas kvinnliga visitatörer vid Elfsborgsläktarens insläpp i samband med IF Elfsborgs hemmamatcher. Periodvis under den här tiden har det fungerat bra, men det har tyvärr funnits perioder där det fungerat dåligt eller inte alls. Det här är en fråga som är väldigt viktig för oss och det handlar i grund och botten om att alla, inte minst våra medlemmar, ska kunna besöka Borås Arena och känna sig trygga. Vikten av att sådant här fungerar aktualiseras ytterligare av den rådande utvecklingen med minskande publik i samband med IF Elfsborgs hemmamatcher.

Frågan har tagits upp med IF Elfsborgs anställda vid upprepade tillfällen under tio års tid och ställdes på sin spets under ett supporterrådsmöte under föregående år. Vi upplevde då att frågan inte tagits på allvar efter att vi vid flertalet tillfällen uppmärksammat frågan. Svaret varje gång har varit att det är en självklarhet och att det ska lösas. Sen har samma situation uppstått igen och igen efter att ha fungerat en eller flera matcher.

I samband med supporterrådsmötet som nämns ovan kontaktade vi också en av Svenska fotbollsförbundets jurister som tyckte det var anmärkningsvärt att föreningen inte hanterade frågan bättre och att agerandet gick emot deras rekommendationer. Vi har även haft möte med supporterpoliser som meddelat att det är en sak de kollar på i en bedömning över hur arrangemangen sköts. I samband med mötet som nämns ovan togs detta upp med Christoffer Larsson som då var ny säkerhetsansvarig samt Martin Andersson som precis lämnat över posten. Närvarade gjorde också Stefan Andreasson. Vi upplevde inte deras löften om lösning på problemet som trovärdiga dels på grund av hur länge vi drivit på om den här frågan och dels på grund av att Christoffer Larsson tyckte det var viktigt att anmärka att förbundet ”bara” hade en rekommendation om att kvinnliga visitatörer ska erbjudas och att det inte var ett krav. För att lägga tyngd bakom våra krav om lösning svarade vi då med att vi skulle gå till media om man inte löste problemet.

Matcherna efter ovan nämnda supporterrådsmötet fungerade det hela och kvinnliga visitatörer erbjöds till de som inte kände sig bekväma med att en man genomförde visitationen. Under årets första tävlingsmatch hände det igen, i matchen mot IK Frej saknades återigen kvinnliga visitatörer på Elfsborgsläktaren. Vi var då väldigt tydliga gentemot såväl anställda som föreningens styrelse att det här inte är acceptabelt och att om vi inte presenteras en trovärdig lösning kommer frågan att tas publikt.  Vi fick en förklaring som vi kunde köpa samt en lösning som vi ansåg som trovärdig. Under våren har det fungerat som det borde fungera fram till matchen mot Häcken i söndags. Återigen var det ingen kvinnlig visitatör på plats på Elfsborgsläktaren när arrangemanget startade.

Det här har redan skett en gång för mycket och vi kan inte längre med trovärdighet säga till våra medlemmar att vi jobbar med frågan och att Elfsborg har en trovärdig lösning. Det är för många bortförklaringar och framförallt känner vi att Elfsborgs säkerhetsansvarig, Christoffer Larsson, inte alls tar frågan på allvar. Vi saknar därför helt förtroende för honom på en väldigt viktig post. Vi har vid såväl matchen mot Frej som Häcken försökt få tag på ansvariga på plats utan framgång vilket är otroligt illa bara det.

Vi i Guliganernas styrelse väljer att ta frågan publikt för att förklara vår åsikt, hur vi jobbar med frågan och visa att vi inte kommer med tomma krav. Att det här fortfarande är en fråga vi behöver engagera oss i är ett kraftigt underbetyg för IF Elfsborgs matcharrangemang och totalt oacceptabelt i svensk elitfotboll 2019.

För oss är det här en fråga om IF Elfsborg anseende såväl lokalt som nationellt. Guliganerna har länge arbetat målmedvetet för en ökad inkludering bland annat genom medlemmars engagemang i supportergruppen ”Gulsvarta systrar”. I supporterkretsar har Elfsborgs supportrar sett som föregångare i inkluderingsfrågor, ett arbete som IF Elfsborgs anställda också valt att visa upp gentemot föreningens sponsorer och i annan kommunikation. Det är för oss mycket beklämmande att detta ska fläckas ner av vad vi anser är vissa anställdas uppenbara brist på professionalism i de här frågorna.  


Guliganernas styrelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela