Guliganerna

Guliganerna

Kort sammanfattning från digitala årsmötet den 30 januari

Trots att vår säsong på plats inte startade innan i juli månad har Guliganerna totalt skickat iväg 12 bussar runt om i Sverige för att se på IF Elfsborg. Vi har under året fått inviga vårat Gula Torg bakom Elfsborgsläktaren. Vi har fått fira Guliganerna 30 år på ett flertal sätt, men speciellt på vår jubileumsmiddag samt jubileumsresan till Halmstad borta.

Det totala antalet medlemmar för 2021 stannade på 840 medlemmar. Det är en ökning på 371 medlemmar från föregående år.

Föreningen har en stark ekonomi och det är något vi successivt byggt upp under många års tid. Årets resultat ser väldigt bra ut, där vi har ett överskott på 50 352 kr , en stark bidragande anledning till detta är vår souvenirverksamhet samt ökningen av medlemsantalet.

Andreas Tranlöv hade en skickat in en motion angående billigare bussresor för ungdomar, detta för att locka fler ungdomar till Guliganerna. Motionen bifölls av styrelsen och röstades igenom på årsmötet.


Årsmötet röstade in följande personer till styrelsen: 

Kim Eriksson, Kassör på 2 år (nyval).
Clara Tolfsson, Vice ordförande på 2 år (nyval).
Cecilia Karlén, Ledamot på 1 år (fyllnadsval).
Christian Holmedal, Ledamot på 2 år (nyval).
Kim Persson, Ledamot på 2 år (nyval).
Kalle Gyllander, Ledamot på 2 år (omval).

Följande personer sitter kvar i styrelsen: Emelie Hultin (Ordförande), Andreas Nilsson(ledamot), Alma Proohf (ledamot) och William Kjellén Roos (ledamot)

Vi tackar Alfred Johansson, Anders Larsson samt Charlie Nätynki för er tid i styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela