}

Inför årsmötet: Dagordning

Skriven av Glenn Holvik Gustavsson den 23/01/2016 | Inga kommentarer

1. Parentation

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret

11. Fastställande av medlemsavgiften

12. Val av:
a, Vice ordförande på 2 år
b, Kassör på 2 år
c, Ledamot 1 på 2 år
d, Ledamot 2 på 2 år
e, Två revisorer på en tid av två år, varav en sammankallande
f, Ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

13. Behandling av motioner och förslag från medlemmar

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

GULIGANMARSCHEN 2017!

Lördagen den 12 augusti sker årets sommaraktivitet från Guliganerna, nämligen det vi kallar för Guliganmarschen! Det blir en heldag fylld med motion, roliga stationer och förhoppningsvis fint väder och många deltagare. Vi är i full färd med att planera alla detaljer kring årets marsch, och anmälan är nu öppen!

Anmälan görs via mail till rebecka.lundell@guliganerna.se. Ange lagnamn, namn och personnummer på de tre deltagarna samt kontaktnummer till en av er. Det kostar endast 150:- per lag som önskar ställa upp!

LÄS MER OM MARSCHEN GENOM ATT KLICKA HÄR!