}

Inför årsmötet: Dagordning

Skriven av Glenn Holvik Gustavsson den 23/01/2016 | Inga kommentarer

1. Parentation

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Presentation av styrelsens tankar, idéer och planer inför det kommande verksamhetsåret

11. Fastställande av medlemsavgiften

12. Val av:
a, Vice ordförande på 2 år
b, Kassör på 2 år
c, Ledamot 1 på 2 år
d, Ledamot 2 på 2 år
e, Två revisorer på en tid av två år, varav en sammankallande
f, Ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

13. Behandling av motioner och förslag från medlemmar

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

RESA + BILJETT + GUL T-SHIRT = 200:-

Säsongen har rent stämningsmässigt börjat fantastiskt bra såväl på Elfsborgsläktaren som på bortaplan, nu spinner vi vidare på detta och presenterar stolt årets ”Vi Tillsammans resa” ihop med IF Elfsborg. Detta året går resan till västkusten, närmare bestämt till Halmstad!

 

Det ofattbara priset för att få hänga med på allt är endast 200:- Då ingår bussresa, matchbiljett till bortastå och en snygg gul t-shirt som vi uppmanar samtliga att bära innan, under och efter matchen.

 

Vi kommer att ladda upp på puben Tre Hjärtan på Kyrkogatan 7 i centrala Halmstad innan matchen! Den gemensamma hashtagen vi utlyst inför och under denna resa är #GultHalmstad

ANMÄL ER HÄR PÅ HEMSIDAN IDAG!