Guliganerna

Guliganerna

Uppdatering kring Supporterrådsmötena 2018.

Vi skrev en text om supporterrådsmötena från förra året här (http://guliganerna.se/2017/supporterradsmotena-2017/) och vi har under året fortsatt med dessa möten. Vi ber om ursäkt för dålig kommunikation kring detta och ska försöka bli bättre under hösten. Utöver arbetet med matchtröjan, (läs längre text här: http://guliganerna.se/2018/vart-arbete-med-elfsborg-matchtroja/) och arbetet kring Borås Arena (läs längre text här: http://guliganerna.se/2018/guliganernas-roll-boras-arena-2-0/) har vi jobbat med flertalet frågor, stora som små.

Nedan kommer lite kortare kommentarer och utveckling kring några områden och ämnen som vi diskuterat under våren. Nästa supporterrådsmöte sker onsdag nästa vecka. Har ni något ämne/område ni tycker att vi ska ta upp på dessa möten? Tveka inte att höra av er!

1, Anställningar på Kansliet.

  • Vi har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan kring anställningar till kansliet i IF Elfsborg. Vi har efterlyst att dessa tjänster ska tillsättas via officiella arbetsannonser för att kunna nå en större krets människor och därmed nå ut till fler kvalificerade människor för jobben. Under sommaren har det skett en viss ruljans på kansliet och två annonser har utanordnats externt vilket vi såklart tycker är väldigt lovande och bra för föreningen.

2, SLO – Rollen

  • Vår ordinarie SLO, Eric Sjölin, har varit föräldraledig fram till augusti i år och rollen hur han skulle ersättas har förts såväl nu i våras som förra hösten. Det låg ute en extern anställningsannons under förra hösten men utan framgång och en provisorisk lösning sjösattes under våren/sommaren där Martin Andersson fungerat som SLO på bortamatcher och Roger på hemmamatcherna. Förhoppningen är att nu när Eric är tillbaka att vi ska fortsätta söka efter en långsiktig lösning för att ha två ordinarie matchdags SLOer.

3, Gemensamma arrangemang tillsammans med IF Elfsborg.

  • En av huvudanledningarna till att supporterrådsmötena existerar är att knyta klubb och supportrar närmare varandra. Det här är något som vi såklart ser positivt på och inte bara ska ske genom små möten mellan ett fåtal supportrar utan är något som ska genomsyra hela föreningen. Det här är en återkommande fråga på supporterrådsmötena för att kunna hitta gemensamma aktiviteter och arrangemang. Det mest tydliga exemplet de senaste åren har varit ”Vi Tillsammans” resorna. Hitintills under året har det inte blivit någon Vi Tillsammans resa, till stor del pga spelschemat, men även om Trelleborgsmatchen 26:e oktober inte kommer rubriceras som ”Vi Tillsammans” så kommer IFE vara med på ett hörn, mer information kommer senare under hösten.
  • I år skedde ett arrangemang kring första träningen vilket var väldigt uppskattat och något som vi hoppas blir en årlig tradition. Det har även funnits förslag på andra aktiviteter som av olika anledningar inte kunnat bli av, men som kanske kan genomföras i framtiden. Den 26:e juni i år skedde en avtäckning där IF Elfsborg grundades och det datumet är väl lämpat för att årligen göra något gemensamt som förening kring.  

4, Kvinnliga Visitatörer och säkerhetsarbetet på Borås Arena.

  • En fråga som varit aktuell till och från i flera år blossade upp igen i våras och det var bristen av kvinnliga visitatörer vid insläppen till Elfsborgsläktaren. Det här är en fråga där det inte finns några gråzoner på, vid sektioner som kräver visitering vid ingång ska det finnas kvinnliga visitatörer. Punkt slut. Sedan Djurgårdsmatchen har det här inte varit ett problem och det här är en fråga som vi räknar med aldrig ska behöva tas upp mer i något sammanhang.
  • Under våren har det tillsatts en ny säkerhetsansvarig efter Martin Andersson, Cristopher Larsson. Christopher har varit närvarande vid ett möte för att presentera sig själv och hans roll och idéer. Det har även varit en allmän diskussion om säkerhetsarbetet, framförallt i samband med GAIS matchen i vintras. En allmän liten förbättring som har kommit upp under året, efter förslag på ett supporterrådsmöte, är små säkerhetsinformationslappar om nödvändig säkerhetsinformation och var man kan vända sig om det är något som dyker upp under match.

5, Framställningen av IF Elfsborg i Sociala Medier och matchannonser.

  • Ett hett ämne under våren var de matchannonser som IF Elfsborg använde för att annonsera matcherna med. Framförallt de matchannonser som syftades till att ”pika” motståndarlaget. Utöver att kvalitén på annonserna var högst tveksam så är vår bestämda åsikt att man lockar supportrar till Borås Arena genom att fokusera på IF Elfsborg och inte på motståndarlaget. De motståndarspecifika matchannonserna har efter sommaren lyst med sin frånvaro vilket vi är nöjda med.
  • Det har också varit en allmän diskussion kring framställningen av IF Elfsborg i sociala medier, hemsidor och andra kanaler. Det har enligt våra åsikter skett en markant förbättring kring detta område under året och den utvecklingen är något vi ser positivt på och hoppas fortsätter under hösten.

6, Andra lags matcher på Borås Arena.

  • Ett ämne som aktualiserades i våras tack vare en lång och sträng vinter var att flertalet lag spelade sina hemmamatcher på Borås Arena. Såväl Öster, Värnamo och J-södra spelade på Borås Arena under våren där framförallt frågan kring att Landskrona stod på Elfsborgsläktaren och orsakade en hel del skadegörelse på läktaren samt lämnade kvar pyroteknik på läktarsektionen. Det här är en fråga som lever till nästa år, men en fråga som jobbas på då ingen är nöjd med den situationen som var under 2018. Guliganernas bestämda åsikt är att Elfsborgsläktaren aldrig ska vara öppen för andra lags supportrar och det gäller även när IF Elfsborg inte spelar match på Arenan.

Det här är några av de större punkterna som diskuterats under årets gång. Det kommer förmodligen ske två supporterrådsmöten till under året med varierande frågor men en fråga som diskuterats tidigare är såklart utformningen av en seriebiljettskampanj till nästa år. Utöver mötena har vi en bra dialog med IF Elfsborg, i stora som små frågor, vilket ”Stå upp för Elfsborg” kampanjen varit ett gott exempel på där IFE hakat på kampanjen och bidrar bland annat med sänkta priser till Örebromatchen.

Vi kommer uppdatera vidare under hösten hur arbetet fortlöper. Som texten inleddes, tveka inte att höra av er om det är några frågor eller funderingar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela